जांब

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जांब हाका मराठीन -जांब गुलाबी,हिंदी-गुलाब जामन;गुजराती-गुलाब जांबु;संस्कृत-जंबू,जंबुराज;इंग्लीश-रोझ अॅपल,लॅटीन-सायझिजियम जांबोस,यूजेनिया जांबोस;कूळ-मिर्टेसी अशें म्हण्टात. सदांच पाचवेचार आसपी हें झाड सादारणपणान ९ मी.मेरेन वाडटा.पानां लांबट आनी अरूंद आसतात.पानांची लांबाय सादारण १२ ते २० सेमी.इतली आसत.फुलां पाचव्या रंगाचीं.फळां सादारण हळडुवसार ते धवसार गुलाबी रंगाचीं आसतात.फळांत १-२ बियो आसतात. इस्ट इंडीज सिक्कीम,भारत हांगा हो रूख सांपडटा.हरशीं हें एक रानवटी झाड;पूण बंगाल,आसाम,मणिपूर सारक्या राज्यांनी ह्या पिकाची पद्धतशीर लागवड केल्ली दिसून येता.गोयांत बरेचकडेन हें झाड पळोवंक मेळटा. ह्या झाडाची गुटी कलम पद्धतीन लागवड करतात.हें झाड फेब्रुवारी-एप्रिल म्हयन्यांत फुलता आनी जून ते ऑगस्ट म्हयन्यांत फळां तयार जातात.दक्षिण भारतांत मात झाड बेगीन फुलता आनी फळांय बेगीन तयार जातात. फळाचो आकार सादारण बारीक सफरचंदायेचो आसता.फळाक व्हडलीशी रूच आसना; पूण गुलाबासारको वास येता.फळाचो रोस मेंदू आनी यकृताक पुश्टीक आसता. गुलाबी जांबावांगडा जांबाची आनीक एक जात म्ह्ळ्यार मलाका जांब.हाका मलाखी जांब,मौटन अॅपल,युजेनिया मलाकेन्सिस,सायझिजियम मलाकेन्सिस अशीं नांवां आसात.कूळ मात मिर्टेसी हेंच आसा.हें झाड सादारण ९-१५ मी.मेरेन वाडटा.पूण भारतांत हो रूख दोन ते अडेज मी. परस चड वाडना.हाका मे-जून च्या काळांत फळां येतात. -विश्राम गांवकार.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जांब&oldid=175024" चे कडल्यान परतून मेळयलें