मराठी

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

मराठी ही इंडो-युरोपीय भाषाकुलान्ची एक भाषा| भारतान्ची प्रमुख भाषांतु एक मराठी |

भाशा उल्लोचे प्रदेश[बदल]

महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी | महाराष्ट्रान्चे भाय्र गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू अणी गोवातु हे भाशा उल्लैतान्ची |

मराठी भाषेचे इितहास[बदल]

मराठी भाशान्चे वैरी संस्कृत,प्राकृत,महाराष्ट्री,फर्सी,अरबी,द्रविदी भाशा इत्यादी भाशान्चे प्रभाव झाला|

सुर्वैरी मराठी मोडी िलिपन्तु बरैतले, झालारी अात्ता देव्नगरीन्तु बरैतन्ची |

मराठीचे स्वरूप[बदल]

पुणेन्ची मराठी शालेन्तु अणी प्रकशणा कातीरी वापर्तान्ची, झालारी मराठीचे सुमार दुस्रे स्वरूप(डायालेक्ट) अस्सन्ची

मराठीचे मुख्य स्वरूप(डायालेक्ट):

  • अिहराणी
  • माणदेशी
  • मालवणी ( MALVANI IS A DIALECT OF KONKANI NOT MARATHI}
  • वर्हाडी
  • वड्वली
  • तंजावरी

भयर्ची कडी[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मराठी&oldid=168431" चे कडल्यान परतून मेळयलें