जुझे मासकारेनस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search


जुझे मासकारेनसाचें पुराय नांव बवेंतुरा नातविदाद जुझे इनासियो मासकारेनस. 8 वर्सांचे पिरायेचेर तियात्र माचयेर पयलें पावल दवरलें. सर्गेस्त कासिआनो दाकोस्ता हांच्या ‘ती म्हजी जाव’ ह्या तियात्रांत ताणी ‘ओपनींग कोरस’ गावन तियात्र पोळेणारांक बरेच दिपकायले. 1962 वर्सा ताणी ‘आतांचो संवसार’ हो आपलो पयलो तियात्र बरोवन कोलवा गावांत सादर केलो. आतां मेर्येन ताणीं 16 तियात्र बरोवन आनी निर्देशीत करुन तियात्र मोगयांक धादोशी केल्यात. ताच्या काय तियात्रांची नावां अशीं आसात ‘पांचवो मानामेंत’,’फटकिरी आशा’, ‘नागवण्याचें फारिकपण’, ‘दुस्मानकाय’, ‘सत कोडू’, ‘क्रिम केदींच भोगसोना’, ‘जल्माच्या दिसाक’, ‘वायट येता बऱ्याक’, ‘तुंच तो जाबाबदार’, ‘कितें हांवें केलां?’, ‘तुकाच लागोन’, ‘आडेचो सोयरो, ‘तूजी उतरां म्हजे दोळे’, ‘देव दोतोर दुडू’, ‘1993 वर्सांत’ आदी.1977 वर्सा ‘डबल स्टेज’ वापरून सादर केल्ल्या ‘तुजीं उतरां म्हजे दोळे तियात्राच्या पळेणारांनी बरीच तखणाय केली. जुझे बाबान गांवाच्या भुरग्यांक खेळ शिकल्यात, तशेंच गांवच्या तियात्रांनी भाग घेतला. नांवादीक तियात्र बरोवपी सर्गेस्त कासिआनो दाकोस्ता, सर्गेस्त पाद्री पलेंटन फार्या आनी हेरांच्या तियात्रांनी ताणें भुमिका करचे करून कांतारंय गायल्यांत. ‘इम्टो बाकार’, ‘जाता तें जांव’ आनी ‘नोवरो शेंकर’ हे खेळ बरोवन जुझे मासकारेनसान तियात्र मोग्यांची काळजां जिकल्यांत. ताणें ‘देव दोतोर दुडू’ नांवाचे एका सिनेमा निर्मिती केल्या. ओल ईंडया रेड्यो आनी गोवा दूरदरशनाचेर ताणें गायलेलीं कांतारां आयज पासून कानार सादवतात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जुझे_मासकारेनस&oldid=179310" चे कडल्यान परतून मेळयलें