जॅसी डायस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

== जॅसी डायस हो एक ति़यात्र कलाकार

जल्म[बदल]

मारीया कोसेसाव कारदोझो हाका जॅसी डायस ह्या नावान वळखतात.ती जोस मानुयेल कार्दोज आनी रोबटीना पेटरोसीना हांची धूव. तांचो जल्म 30 में 1946 ह्या वर्सा मुंबईच्या जे.जे हॅास्पिटलांत जालो.

वावर[बदल]

जॅसीचे आवयक तशेच तिच्या दोगूय भावांक तियात्राची खूब आवड आसली. तिचो व्हडलो भाव लूकास कोकणी नाटकुली बरयतालो. णव वर्साचे पिरायेची आसताना ताणी आपल्या भावान बरयल्ल्या एकसुरो नावाच्या नाटकांत काम केले. 10 वर्साचे पिरायेची आसताना फ्रेनसिस्को-दे-पार्रा हे एक बरे नाटक बरोवपी आनी घडोवपीहाणी तांका तांच्या 'लागमोडी सून' नावाच्या तियात्रांत वावरपाची संद दिली. तिणे आपली पार्ट बेस बरे तरेन सादर केलो आनी हाजीर आशिल्ल्या दर्शकांची काळजा जिकून घेतली. सिरियाको डायस हांचे लागी ती काजार जाली.ते एक सुटके झुजारी तशेच नामनेचे कलाकार आसले.

तिच्या कामाची सुरवात 1963 वर्साक जाली. तेन्रा आलफ्रेड रोझ आपले "दोतोर आदवोगाद' आनी डायरेक्टर सायब नावाची नाटका घेवून सादर करपाक गोयांत आयिल्ले. तेन्रा जॅसीक तांच्या पगडा वागडा काम करपाची संद मेवली कारण मुंबईच्या एका कलाकाराक येवपाक शक्य ना जाले. तिणे त्या पात्राचे हाव भाव एकाच दिसान शिकली आनी माचयेर घेली. तिणे पटोवन दिले की ती एक बरी गायक आनी अभिनेत्री. आयज मेरेन जॅसीन सुमार 90 डायरेक्टराच्या तियात्रानी ती वावुरल्या, प्रेम कुमार हांचो 'काकुत नासलोलो' ,'कोणाक म्हूणो माय', 'मोरतीकार', मिंगेल रोडस हाच्या 'बापुल भाव', 'घोरचे केस्ताव' , रिको रोड्स हांच्या 'पायचे व्होडपोण', 'बायलेक लागोन', डेनीस सिक्वेराचो 'दोगुय म्होजे पूत',आलफ्रेड रोजाच्या 'मुनीस वो देवचार', रोबीन वाज हांच्या 'शांतीचे लोगीन', सी आलवारीसाचो 'भाटकार दे गोवा', 'म्होजी वोनी', पुण सगळ्यांत आवडीचो आसलो सी आलवारिस.

तिका सुरवातेक मुखेल पात्राची भुमिका करपाक दिल्ली, पुण तिका ड्रामेटीक घडणुको हे करपाक तिका जमताले आनी हातूंत तिका यस लेगीत मेवलो. तिणे सी. आलवारिस, आलफ्रेड रोज, आनी एम बोयरावांगडा डुयेट म्हूटल्यात. तिणे आरोसिम आनी सोझा , रोबीन आनी ग्रेग हांच्या सागातान त्रायो गायल्ल्यात. तशेच तिणे ओडीयो केसेटीचेर गायला जशे बाब लोरेन्स दे तिराकोल हाची 'भांगराचे ताडू' बाब पिटर हाची 'ट्युरिस्ट सेंटर'.कोकणी विडयो फिल्म 'गिरेस्तकाय', 'झाबाबदारी' आनी उडटा तो बुडटा असल्या कोकणी विडियो फिल्मसांत तिणे अभिनय केला.

कत तियात्रूच न्हय तर खेळ तियात्रानुय तिणे अभिनय केला.तातूतले काय जावन आसा लिगोरियो फर्नाडीस हाचो 'ओरोंब आनी शेवोट ' ए. एम पाचेको हांचो 'फातोर' एनथनी सांस हाचो 'दारवोटो' .'उजवाड पालोयलो' हातूंत तिणे आपल्या अभिन्याचो शाप सोडलो. तिणे आपल्या तीन तियात्रांचे मार्गदर्शण केला ते जावन आसा 'सालाझार' 'चित्राकार' आनी 'कोणाक म्हूणो माय?'.

पुरस्कार =[बदल]

जायते पुरस्कार तिका फावो जाले.रेमी को लाको हाणे बरयल्लो तियात्र 'घोराचे सुख' तातुत तिका सायन टायम्सांसून बेस्ट अभिनेत्रिचो पुरस्कार फावो जालो. में 20,1993 वर्सा हनुमन नाट्य घर म्हापसा काला मोगी कांदोली तिचो सतमान केलो.तियात्रा खातीर केल्या प्रदशणाखातीर तिका पुरस्कार दिलो. गोय राज्य संस्क्र्त पुरस्कार तिका फावो जालो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जॅसी_डायस&oldid=179386" चे कडल्यान परतून मेळयलें