जेजूच्या पवित्र काळजा, मागणें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Jezuchea Povitr Kallza Magnnem
Sacred Heart of Jesus in Saint Vincent De Paul Parish Church of Manila
Sacred Heart by José María Ibarrarán y Ponce, 1896

जेजूच्या पवित्र काळजा, मागणें[बदल]

Sacred Heart of Jesus - Prayer

जेजूच्या पवित्र काळजा, सगळीच म्हजी भेट तुका करतां, आनी तुका समरपितां म्हजें सैंभ, म्हजें जिवीत, म्हज्यो करण्यो आनी म्हज्यो दुखी-खंति. वावुरतां म्हजे कुडीच्यां आनी आत्म्याच्यान सगळ्यां सुलेखिणांनीं  सगळो म्हजो मोग, मान आनी म्हंया तुकाच. थिर निचेव करतां जावनच्याक सगळच तुजो, करूंक सगळ्यो वस्तु तुज्या मोगा पाससत आनी तुका मानवनांत तितल्यांकुय पाट वळूंक. जा तुं, म्हा पवित्र काळजा, एकूच शेवट म्हज्या मोगाचो. राखणो म्हज्या जिविताचो, थिरासण म्हज्या तारणाचें, अकत म्हजे अस्कताये आनी दळदिरपणाचें, फारिकपण सगळ्यां म्हज्यां पातकांचें आनी म्हजो सुगुर आसरो म्हज्या मरणाच्या वेळार. तुं, काकूतीन आनी भलेपणान भरलेल्या काळजा, म्हज्या, शॅराती देवा बापा मुखार, निवार म्हजे वयली म्हज्यां पातकांक फावो जालेली ताचे नितीची खास्त.

जेजूच्या मोगाळ काळजा, सगळो म्हजो भरवानसो हांव तुजेर थेवतां, आनी भियेतां देखून म्हज्या खोट्यापोणाक आनी असक्तायेक तुज्या भलेपणार एकाणें पातयेतां. नपयत कर, त्या पासत म्हजे थाय तुज्या पवित्र काळजाक मानवना तें आनी ताचेर आड येता तितलेंय, रिगय सायबा तुजो सोंपूर्ण मोग म्हज्या काळजांत, हांव केदींच तुका विसरनां आनी तुजे सरशीलयी केदनांच कडसराना जावनच्याक. सगळ्या तुज्या भलेपणा पासत मागतां तुजे लागीं म्हाका शिकय म्हण म्हजें सूख आनी धादोसपण वरतता जावनच्याक तुजो गुलां जिवितांत आनी मोर्नांत.

आमेन

पळेयात[बदल]

Sacred Heart of Jesus