जॉन गॉमीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जॉन गॉमीस हो एक तियात्रिस्त.

जल्म[बदल]

जॉन गॉमीस (कोकोय) पांजोरकोणी, कुंकोळी गोंय ह्या गांवचो.

वावर[बदल]

ताचो आंकल कायतानो रिबेलो हाणीं ताका आपल्या तियात्रांत पयलो माचयेर हाडलो. कोकोयान कांतार म्हणिल्लें तेन्ना ताका लोकांकडल्यान बरी शाबासकी आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ताच्या उपरांत ताणें फा. पेदरू झेवियर ओझोरियो हाच्या तियात्रांत अभिनय केलो. तशेंच ताणें व्हडल्या दिग्दर्शकाच्या तियात्रांनी वांटो घेतिल्लो आसा जशें ऍन्थनी डिसा, प्रेम कुमार, सॅबी कुतिन्हो आनी रॉबीन वाझ. कोकोय हो एक बरो रचपी, घडोवपी आनी एक कांतारिस्त.

ताणें 3000च्या वयर कांतारां रचल्यात आनी सिसिल्या, फिलोमेना आनी सिन्तियाँ, आदी वांगडा मेळून कांतारां गायल्यांत आनी ऍडी मास्कारेन्हस हांचे वांगडां ताणें जोडगितांगायल्यांत. कोकोय हाणीं जायते तियात्र बरयल्यात. तांतूतले कांय जावन आसा 'आतांचो संवसार', 'देवाचो हुकुम पाद्रींचो घुट', 'गुन्यांव कोणाचो', 'दुबाव', 'पोरिक्षा' आनी 'फुकोट चारली'. कोकोय हे ऑल इंडिया रेडियो हाचे कलाकार जावन आसले आनी आपल्या कांतारांच्यो दोन आयकपाच्यो कॅसटी ताणीं काडल्यात. त्यो म्हणल्यार 'सोपोन' आनी 'गोंय आपोयता'. तियात्राच्या माचयेर तांचो म्हत्वाचो योगदान म्हणल्यार ताणीं तियात्र, तांचीं कांतारां आनी तांच्या संगिता विशीं जायतें बरोवप केलां. ताणीं तियात्र आनी तियात्रांतल्या मनशांचेर पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यांत.

पुरस्कार[बदल]

तांकां खूब पुरस्कार लाबल्यात जशे की : गोंय सरकाराचो गोवा स्टेट कलचरल पुरस्कार. कोंकणी म्हयन्याळें जशें गुलाब आनी जिवीत हाणीं तांचो सत्कार केला. दालगादो कोंकणी अकादमीन ताचो सत्कार केला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जॉन_गॉमीस&oldid=179328" चे कडल्यान परतून मेळयलें