जोसीन्हो सौजा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जोसीन्हो सौजा

ज्ल्म[बदल]

जोसीन्हो सौजा हांचो जल्म गोंयच्या जायनो वेलॅम ह्या गांवांत जालो. ताच्या बापायचें नांव कायतानो पियेदादसौजा आनी आवयचें नांव लुईजीना फिलोमेना लुईस.ताचो जल्म 15 जुलाय 1941 ह्या दिसा जालो.

वावर[बदल]

जोसीन्हो जेन्ना तेरा वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना ताणें आपल्या बापाय वांगडा क्लेरीनेट वाजोवपाकसुरवात केली. 1965 ह्या वर्सा ताणें आपले बॅन्ड चालू केलें.ताचें नांव ताणे A.V.C. POPS दवरलें. तो 1966 ते 1970 मेरेन तोळेकांटो वेल्म ह्या गांवच्यासेण्ट रॉक्स माध्यामीक शाळेत संगीत शिकयलें. संगिताच्या क्षेत्रांत व्हड गिन्यान आशील्लो जोसीन्हो सोझा हो एक संगीतकार. ताणें कोंकणी संगीतान आनी गितान आदार खूब नमुल्य आसा. ताणीं सुमार 3000 तियात्रांनी पुराय भारतांत तशेंच गल्फ देशांत आनी लंडनांत संगीत वाजयलां. ताणीं तियात्रांनी दोळ्यां मुखार संगीत {live music} तशे बेगरावंड संगीत दिवपाक सुरवात केली. कांय तियात्रांनी ताणीं दिल्ल्या बेगरावंड संगीताचीं नांवां अशीं आसात :‘पातोक’,’घातकी भोयण’,’सुकूरीना’,’दुडू जिणेंत’’सोवसारांत आसताना दाय्त’ आनी ’ओस्तुरी’. ताणीं सुमार 230 ओडियो कॅसेटी काडल्यो. जोसीन्होन तीन तियात्र बरयल्यात :‘मांय पायचे दुखीक लागोन’, ‘आंगोवणेचो पूत’,’तोड्डोकी पाय’.

पुरस्कार[बदल]

2005 ह्या वर्सा जोसीन्हो हांकां स्टार ओफ द मन्त म्हूण वेंचून काडिल्लो. तांकां कोंकणी तियात्रांतलीं गितां आनी संगिताक लागून जायते पुरस्कार फावो जाल्यात. तांचे कांय पुरस्कार अशे आसात : तांकां 1996 ह्या वर्सा गुलाब पुरस्कार फावो जालो. 2002 ह्या वर्सा कुवेट ह्या देशात तांकां कल्चर ओवरसीज बेस्ट संगीत हो पुरस्कार फावो जालो. 2003 ह्या वर्सा ‘रॅटर’ह्या तियात्राक पयलो ईनाम फावो जालो. 2008 ह्या वर्सा तांकां प्रेस्टीज्यस गोवा स्टेट कलचरल पुरस्कार फावो जाल्लो. आनी 2009 ह्या वर्सा तांकां डॉ. जेक सिक्वेरा पुरस्कार फावो जाला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जोसीन्हो_सौजा&oldid=179339" चे कडल्यान परतून मेळयलें