टॉनी साक्स

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

टॉनी साक्स हो एक तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

टॉनी फेर्नांडीस हे वास्को, गोंय हांगा रावपी टॉनी साक्स, एक भंयकर आकर्षीत व्यक्तित्व असलेले नट म्हणून फामाद आसा. तांची आपली एक वेगळीच शैली आसा आनी तांचे माचेर आसप आनी ते जशें आपणाक लोका मुखार दवरतात हें खरेंच तियात्रान पळोवपाक सारकें आसा. टॉनी साक्स आता कुळें आपल्या घराब्या बरोबर रावता.

वावर[बदल]

टॉनी साक्स हांणी कोंकणी माचयेर खुबशीं पात्रां केल्यांत. ते नायक, खलनायक, कडक बापूय वा शेतकार,हातूतलें कसलें र्पात्र तांणी त्याच सोंपेपणान केलां. टॉनी साक्स हे खलनायक म्हणून भोवच फामाद जाले आनी देखुनूच जाय ते दिग्दर्शक तांकां तेंच पात्र दितात. टॉनी साक्स तसोच एक बरो आनी ताणेंसोलो आनी ड्यू एटजायतीं पदां स्वता बरयल्यांत आनी गायल्यांत. टॉनी साक्स हांणी थोडेच तियात्र बरयल्यात. तांचे खूब फामाद जाल्लो तियात्र म्हणल्यार ‘फुलांचोतुरो'. तशेंच तांच्यानी बरयिल्ली आनी माचयेर दाखयिल्ले तियात्र जावन आसा ‘नीजमोग’, ‘आवोयचेंकोर्तूब’,‘तावेर्ना’, ‘सोततेंसोत’,’मायदेसगोवा’, ‘हें आसातें’, ‘सोट्येराती’, आनी 'देवाचेंदेणें’. अॅलेक्सझीनो दे कादोलीम, दोडदेवेर्णा, जासीन्तवाझ, जे.पी.सोजालीन,अॅरीस्तेडीस, नेल्सनआल्फांसो, प्रेम कुमार,रेम्मीकुलासो, जॉन क्लारोफॅर्नान्डीस,आदी ह्या म्हान तियात्र बरोवप्यांनी बरयिल्ल्या तियात्रांनी टॉनी साक्स हांणी काम केलां.

पुरस्कार[बदल]

टॉनी साक्स हांकां तांच्या तियात्राच्या कामाक लागून जायते पुरस्कार लाबल्यात जशें ताच्या तियात्राच्या वावराक लागून तांकां कला अकादेमी गोवा हांचे कडल्यान पुरस्कार फावो जाला. गोंय सरकाराकडल्यान, गोवा राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार मेळ्ळा. नेल्सन आल्फोंसो हांचे लिखीत ‘डिवोर्स’ आनी जासीन्त वाझ हांणी बरयिल्ल्या ‘पोदवेदार’ आनी ‘आमच्यो बायलो’ हया तियात्रांनी टॉनी साक्स हांकां तांच्या कामांक लागून पुरस्कार लाबल्यात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=टॉनी_साक्स&oldid=179343" चे कडल्यान परतून मेळयलें