डॅा. विनायक महादेव दांडेकर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

डॅा. विनायक महादेव दांडेकर

ताचो जल्म[बदल]

आंतरराष्टी्य किर्तीचे भारतीय अर्थशास्रज्ञ. जल्म सातारा शारांत एका गरीब कुटुंबांत. शिक्षण नागपूर, पुणें आनी कोलकातांत. सांखियकींतलो कोलकाता विधापिठाची एमए पदवी. 1945त तांचें लग्न जालें. तांची घरकान्न कुमुदिनी हीय अर्थशास्रज्ञ

पदवी[बदल]

दांडेकर हे पुणेंचे गोखले अर्थशास्र संस्थेचे संचालक आनी लोणावळेंच्या इंडियन स्कूल अॅफ पोलिटिकल इकॅानॅामी हे सस्थेचे संस्थापक संचालक आशिल्ले. ताणी जायत्या राष्टी्य आनी आंतरराष्टी्य समित्यांचेर तज्ञ सल्लागार म्हणून कामगिरी केली. इंडियन सोसायटी आँफ आँग्रिकल्चरल इकॅानॅामिक्स (1967) आनी इंडियन इकॅानॅामिक असोसिएशन (1973) ह्या संस्थांच्या अधिवेशनांच्या अध्यक्षपदांचो मानय तांकां मेळ्ळो.

अधीक विशया वयल्या संशोधना वांगडाच अर्थशास्र आनी संख्याशास्राचें आध्यापनूय तांणी केलें. प्रा. दांडेकर हाणी अर्थीक विशयांचेर 15 संशोधनपर ग्रंथ आनी सुमार 90 निबंद प्रकाशीत केले. तांचो मुळ अभ्यासाविशय संख्याशास्र हो आशिल्लयान तांच्या अर्थशस्रीय लेखनांत ठामपण आशिल्लो

ताची पुस्तक[बदल]

दांडेकरांचें चडशें लेखन इंग्लीशींतल्यान जाल्लें आसलें, तरी तांणी मराठींतल्यानूय म्हतवाचें लिखाण केलें. भारतांतलें दळडीर आनी गांववेव्हार हे तांचे मुखेल अर्थग्रंथ. हाचे भायर अर्थशास्रीय विशयांचेर तांणी जायते मराठी लेख बरयल्यात. शेती, सहकार, अन्नधानयां, लोकसंख्यां, ल्हान उघेधंदे. भारताची अर्थीक परिस्थती, शेती विशींचे कायदें हे तांचे संशोधनपर लेखनाचे विशय आशिल्ले. सामान्य वाचकाक समजतलें अशें लेखन सामाजीक शास्रज्ञांनी मराठींतल्यान खूब उण्या प्रमाणांत केलां. गोमाता की गोधन भारतीय बुध्दमंतांची निर्यात, ललाटरी (सरकारी सोडती) हे तांचे लेख गाजले.


संदर्भ[बदल]