दत्ताराम कृष्ण सुखटणकर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

[1]सुखटणकर, दत्ताराम कृष्णः (जल्मः 11 डिसेंबर 1924, माशेल- गोंय). नामनेचो कोंकणी साहित्यीक. ताचें मुळावें शिक्षण माशेलांत

आनी साहित्यीक. ताचें मुळावे शिक्षण माशेलांत आनी माध्यमिक शिक्षण फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुलांत जावन तो 1954त मॅट्रिक पास जालो. फुडलें शिकपाखातीर तो कोल्हापुरच्या राजाराम कॉलेजींत गेलो आनी उपरांत इश्कोल मॅदिकु सिर्जीस द गोवा (Escola Médico-Cirúrgica de Goa) ह्या गोंयचें वैजकी संस्थेतल्यान 1953 त वैजकी शास्त्राची पदवी घेतली. गोंयात पुर्तुगेज सत्तेआड वावर केल्ल्यान पुर्तुगेजांकडच्यान कांय तेंप ताका बंदखण भोगची पडली. उपरांत गोंय सोडू तो मुंबय गेलो.

वर्देच्या गांधी कुश्ठरोग निवारण केंद्रांत आनी मुंबयच्या एकवर्थ लॅप्रसी होम हातूंत काम करून उपरांत ताणें स्वताची वैजकी वेवसाय सुरू केलो.

सहज सोपी भाशा शैली आशिल्ले ताचो ललीत विनोदी निबंध जायत्या नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयल्यात. अशा निबंधाच्या ' मान्नी पुनव ' ह्या कोंकणी संग्रहाक गोवा कला अकादमी आनी साहित्य अकादमी (1968) पुरस्कार मेळ्ळ्यात. महाराष्ट्रांत राबितो करून आशिल्ल्या अकादेमी पुरस्कार प्राप्त लेकखांखातीर महाराष्ट्र शासन ' महाराष्टर गौरव पुरस्कार ' दिले (1990). दत्ताराम सुखटणकार हाकाय हो गौरव पुरस्कार प्राप्त जालो.

ताणें भारतांत तसो भारताभायर प्रवास केलो. सद्याक तो मुंबय हांगा निवृत्त जीण जगतात.

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड 4