देविदास कदम

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

देविदास कदम हो एक नाटककार आनी कविताकार

जिणे वळख आनी शिक्षण[बदल]

देविदास कदम हांचो जल्म 17 सप्टेंबर 1958 वर्सा कारवाराक जालो. तांचें भुरगेपण,तशेंच मुळावे आनी उच्च माध्यामीक शिक्षण कारवाराकूच जाले. श्री. श्रध्दानंद विद्यालयांत तांकां इग्लीश मास्तर म्हूण नोकरी मेळ्ळी. रविद्रनाथ टागोरांची ‘गितांजली’ आनी हेमींगवेची ‘ओल्ड मेन एन्ड द सी’ हीं तांचीं आवडटीं पुस्तकां. ‘गोंयची सांस्कृतीक समपत्ती काणकोणांत राबल्या’अशें तांचे मत आसा. तांकां लेखन करपाची प्रेरणा सैमाडकल्यान, हेडमास्तराकडल्या,आवयकडल्यान तशेंच तांच्या वाचनाकडल्यान मेळ्ळिल्ली आसा. ल्हानपणासावूनच ते कविता, लेख, नाटकुलीं बरयताले पूण ताचे भितर सातत्य आनी लगन नाशिल्ल्यान ताच्यांतलो साहित्यकार ल्हव ल्हव मरत गेलो आनी फुडें फुडें तर तो पुराय मरुन ताचो गोबोर लेगीत जाल्लो. पूण अचकीत गोबरांतल्यान जितो जावन मळबांत धिट्टी घालतल्या ‘फिनिक्स’ सवण्याभशेन तो जितो जालो.

देविदास कदमान रचिल्लीं पुस्तकां[बदल]

=== कांदळां : ===[1] 'कांदळां' हो देविदास कदम हांचो पयलो कथा संग्रह. हे तांच्या 17 कथांच्या संग्रहाचें हातबरप जावन आसा. हातूंतली 'परिणाम' ही कथा स्पर्धेक धाडिल्ली . तांची एकेक कथा म्हणल्यार एक एक अणभव विश्व जावन आसा. तांची हरेक कथा आपल्या एका खाशेलेपणान जिती जावन उबी जाता आनी वाचप्याक अस्वस्थ केले बगर रावना. हें पुस्तक ताणें उदय भेंब्रे हांकां अर्पण केला. तशेंच तांणी तांकां खूब प्रोत्साहान दिला.

=== दिका : ===[2] 'दिका' ही एके येवजणेची, एके जिणेची, अन्याय, अत्याचार, द्वेश-मत्सर, असंस्कृतपण, कुड्डो विस्वास हांचेआड कागाळ करपी, पेटपी कादंबरी जावन आसा. दिका ही सुवार्थी, ढोंगी वृत्तीचेर अळंग बोट दवरपी आसा. दायज जतनावपी, पोरण्या वांगडा नवें जोडपी, एका नव्या शितिजाची, एका नव्या उजवाडाची ही कादंबरी अस्मिताय प्रतिश्र्ठानान छापिल्ली. (Post Graduate) कोंकणीक ही कादंबरी शिकयता. === गांठवळ : ===[3] गांठवळ ही परिपक्व कादंबरी जी देवीदास कदम हाणें कोंकणीक दिली. एडस सारकिल्लो विशय हाताळपी ही कादंबरी. ह्या कादंबरेन कशी एक बायल मनीस एडस जाल्ल्या आपल्या घोवाक सांबाळटा, हाथाळटा ते आमका पळोवपाक मेळटा. घोवाखातीर समाजाआड तिणे केल्लो संघर्श ह्या कादंबरेन बरे तरेन चित्रायला.

=== उबंतर: ===[4] उबंतर ह्या पुस्तकान दोन मनां – काळजांच्या नाजूक संबंधांचे चित्रण केला. कशेंतरेन लग्ना उपरांतचे एक वर्स सुखदिणो काळ आसा हे आमका पळोवपाक मेळटा. लग्न हे नाते दोन कुडिचें नासताना दोन मनां– काळजाचे जावन आसा. हांगा आमी घोव – बायलांच्या फुडारातल्या धर मुळावण पळयतात. ते खातीर दोन मना पुरायपणान एकरूप जावची पडटा. मागीर ती दोन आसनात पूण एकूच आसता.

देविदास कदमान रचिल्लो हेर वावर[बदल]

ल्हानपणासावन बरोवपाची आवड, प्राथमिक शिश्रण गेता आसतना नाटकुली बरोवपाची आवड आसली. कथा स्पर्धेनीबषीस सा मेळ्ळी तातून प्रोत्साहान तांकां मेळ्ळें. राष्ट्रमत दिवाळी अंक स्पर्धेन ‘निर्णय’ म्हण कथेक बश्रिस मेळ्ळें. वर्तामान पत्रांनी कथा छापून आयल्यो तांकां लोकांचो चिटी धाडून प्रतिसाद आयलो. ‘सुनापरांत’ वर्तमान पत्रान ‘चक्रत्युह’ नावाची कादंबरी सिरीयलायज केली.ही कादंबरी कुटूबीक परिस्थीतीचेर सजयल्या, तीका लोकांकडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तरण्याट्याक चड आवडली कादंबरी. ही कादंबरी छापूंक मेळूंक ना कित्याक तर ती एक वाचकाकडेन शेणली. ‘काणीआजाली’– बाल साहित्य – 108 पानांची – कोंकणी भाशा मंडळान एक सोद वावराखातीरखातीर बरयली. जिते मर्ण – कथा संग्रह, ‘दश्रिणायन’– रविद्र भवनान विमोचन. मराठी नाटकाक दश्रिण भारतीय संगीत नाटक सर्त ‘दिल्ली’ हांगा दुसरो स्थान प्राप्त जाल्ले. कला अकादमी नाटक सम्मेलनाक, लिखाणाचें पयले बषीस – 2014. (My Son) हे इग्लिंश कथासंग्रह ताणे बरयले. टेली फिल्म तांणे रचिल्ले जांचे नाव जावन आसा ‘फट’. तशेंच जाणवाय ही तांचां वावरान आशिल्ली कादंबरी ही अंधश्रध्देचेर आदारीत आसा आनी बेगिनूच ती पुस्तक रूपान आमचे मुखार हाजीर आसतली.

पुरस्कार[बदल]

  • कादंळा – कोंकणी भाशा मंडळ गोंय पुरस्कार 1997 डा. टि. म. ए. पय फावडेशन मणीपाल पुरस्कार.
  • दिका – कला कदमी गोवा साहित्य पुरस्कार 2005.
  • ‘कोहम’ कविता संग्र – कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार.
  • नाटकुले – 2013 उतकृश्ट लेखन आनी प्रथस्त्री पत्र आनी थोडे काय पयशे.

संदर्भ[बदल]

  1. कांदळां - कदम देवीदास,प्रकाशक- ‍मिलींद कमलाकर म्हाळशी, फेब्रुवरी १९९६.
  2. दिका,कदम देविदास,प्रकाशक अस्मिताय प्रतिष्ठान २००४
  3. गांठवल,कदम देविदास,प्रकाशक सुरेश सगुन नायक,२००६
  4. उबंतर,कदम देवदास.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=देविदास_कदम&oldid=175708" चे कडल्यान परतून मेळयलें