नयना आडारकार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जल्म[बदल]

नयना आडारकार हांकां पयलीं नयना सुर्लकार म्हूण वळखताले. हांचो जल्म वास्को शारांत 28 जुलई, 1959 वर्सा जालो.

शिक्षण[बदल]

तांचें प्राथमीक शिक्षण वास्को चवथीमेरेन मराठी भाशेंत माता सेकंड्री शाळेंत जातकच तिणें सेंट जोझफ इश्कोलांतलयान एस्.एस्.सी. केली. उपरांत तिणें वास्कोच्या एम्.ई.एस् कॉलेजींतल्यान बी.कॉम्. डिग्री घेतली. हेरांवरीं डिग्री घेतकूच नोकरेफाटल्यान लागनासतना ताणीं झेरोक्स मशीन घेवन आपलो ल्हानसो धंदो सुरू केलो.

साहित्यीक वावर[बदल]

हें सगळें करतनांच तिणें वास्को शाराची, थंयच्या लोकांची चलपी परवड पळेली आनी थंय घडपी गजालीनीं तांकां जावपी दुख्ख ताणी कवितेरूपान लोकांसामकार हाडलें. कांयजाणांक तांच्यो कविता बडखोर कविता कशो दिसल्यो. त्यो कविता ‘प्रतिमा’ झेल्यारूपान उजवाडाक आयल्या. प्रतिमांत आमचे भोंवतणी घडपी गजालींचो रूपकार एका समर्थ लिखणेन उखलून धरला. नयनान पोटतिडकेन बरयिल्ल्या ह्या प्रतिमांचो उपयोग जालो. सुदारलीं जाल्यारूच ह्या प्रतिमाचें सार्थक जालें म्हणपाचें. पूण अशें खरेंलेंच घडत काय वा ह्यो फक्त कविता म्हूण वाचून आमीं वोगी रावतले काय अशें ती विचार करता. नयना ही कोंकणी मांयची एक सेवक जावन आसा. कोंकणीचे समिधेंत तिणें आपले तांकी प्रमाण योगदान दिलां. कविता, कथा, ललित, लेख, नाटकुलीं, बालसाहित्याच्या मळार थोडो भोव वावर केला. तिचीं आतांमेरेन उजवाडाक आयिल्ली साहित्य संपदा म्हळ्यार कविता झेले- प्रतिमा, मनसांवर. बालसाहित्य – सोंशाची मावशी, हिरन आनी वांस्वेल, पिटकुल्यो काण्यो, चिटूर- पिटूर काण्यो कुटूर, कांसवाचें घर, मस्तूल, टिटू- मिटू- पिटू. ललित निबंद संग्रह – पोवनां. अणकार – “सुनो कहानी” हया मूळ हिंदी काण्यांचो “आयकात काणी” ह्या नांवान केंद्रीय साहित्य अकादमी खातीर अणकार केला. तिच्या मनसांवर कविता झेल्याचो श्री. राज मेहेर हाणीं हिंदीत अणकार केला. तिच्या कथा-कवितांचो इंगलीश, कन्नड, मणिपुरी, उडिया भासानीं अणकार जाला. ‘सगळें आतां इतिहासजमां’ कवितेचो हायर सेकेंड्रीच्या अभ्यासक्रमांत आसपाव आसा. हे कवितेचो 18 भासानीं अणकार जाला. “त्रिवेणी” हे कार्यावळींत काव्य सादरिकरणाचे कार्यावळीचें गोंयभर सुमार 38 प्रयोग सादर केल्यात.

पुरस्कार[बदल]

तिच्या मनसांवर कविता झेल्याक फावो जाल्ले पुरस्कार म्हळ्यार – डॉ. टी.एम.पै फांवडेशन पुरस्कार मेळ्ळा. तशेंच अखिल भारतीय कवयत्री सम्मेलनाचो पुरस्कार, डॉ. चमपाप्रसाद पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला.

संदर्भ[बदल]

आडारकार नयना;प्रतिमा

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नयना_आडारकार&oldid=175715" चे कडल्यान परतून मेळयलें