पातोळ्यो

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Patolleo

पातोळ्यो (एकवचन: पातोळी) हळडिच्या पानाच्यो केकी, एक प्रात जो चड करून भारताच्या असतंप्त दऱ्यादेगेर आनी हेर भारती दऱ्याच्या जुंव्यांचेर कारपांत येता. तातूंत नाल्ल, तांदूळ आनी गोड वापरता आनी हळडिच्या पानानीं तें गुटलावन रांदपांत येता.

हिंदू समाज[सुदार][बदल]

घरा केल्लो एक पातोळ्यांचो प्रात जो चित्रापूर सारस्वत बामण समाज.हांच्या पद्धतीन केला.

कोंकणी-उलोवपी हिंदू पातोळ्यो श्रावणच्या दूसऱ्या आयताराक, नाग पंचमेक आनी हार्तालिका दिसा गणेशाच्या आदल्या दिसा करतात.[1] मिठावीण पातोळ्यो, पारवती देवतेक भेटोवपांत येतात,एका दंतकथे प्रमाणें, तिच्या गुरवारपणाच्या दिसांनी तिका चड गोड वस्तू खावपाची रूच येताली..

त्यो पानांनी गुठलावन एका ताटांत लोकांक वाडपांत येतात. चड करून पान काडून त्यो शिवराक परबेच्या जेवणांत हिंदू परबांनी खावपांत येतात. 

क्रिस्ती समाज[सुदार][बदल]

गोंयकार कातल्क पद्धतीन केल्ल्यो 'पातोळ्यो'. आस्सुंप्त सायबिणिंच्या फेस्ताच्या सुवाळ्यांत ती पीस दे रेसिजतांस जावन आसा.

गोंयकार कातल्क पातळ्यो सोंपेपणी करपाची रीत उकड्या तांदळांचो खळ ताज्या हळडी पानाचेर दाळप जाचेर ताजें चून आनी माडांचें गोड जोडपांत येता.निमाणें, पानां दोडून, बंद करतात आनी बाफान रांदतात, एका पारंपरीक आयदनांत जाका चंद्रो म्हणटात. त्यो एका ताटांत गरम केल्ल्यो पानां सयत वाडपांत येतात ज्यो पानां सोलून खावपाच्यो.चड करून त्यो च्या वा हेर गरंम पिवपां सांगाताक दितात[[1]

कातल्कांचें आस्सुंप्ती सायबिणिंचें फेस्त (एक पवित्र संताचो दीस) जो 15 ऑगस्टाक पडटा जो भारताच्या स्वतंत्राये वांगडाक समरपितात[4]. तो एक गोंयकार कातल्क समाजाक चड लागशिलो दीस कित्याक जायतेच गोंयचे गांव कणसाचें फेस्त ह्या दिसा समरपितात आनी पातोळ्यो मुखेल प्रात त्या सुवाळ्याचो जावन आसा.[5][6][7] त्यो गोयांत सां जुआंवच्या फेस्ताकूय 24 जुन्हाक करपाxl येतात[

गोंयकार लोक-कातल्क तशेंच हिंदू, पातोळ्यो, वजें कशें नवऱ्यागेर धाडटात..गोंयकारांनी मदीं, पातोळ्यो शेजाराक आनी इश्टांक नवें भुरगें जल्मांक येतच धाडपाची पद्धत अजून चालू दवरल्या. पातोळ्यो घर बांदून तयार जालें म्हण कळोवपाक वांटपांत येतात.थोडे गोंयकार कातल्क कुटुंब जंय एका घरच्या वांगड्याच्या सोंपलेल्याचें दूख्ख पाळटात, तांकां पाठयतात[2]

नोरतेरां तांकां पान मोरी वा ' ईस्ट इंडियन लीफ केक्स' म्हणटात. मुंगळुरकार ‘पातोले ‘आपल्या उच्चारांत म्हणटात.

संदर्भ[सुदार][बदल]

  1. Rachel Fernandes (12 February 2017), "Tall, dark and sweet: Pyramids on a plate", The Times of India, Panaji, retrieved 15 August 2017
  2. Melinda Pereira Kamat (16 August 2008), "A tradition wrapped in leaves", The Times of India, Goa, retrieved 15 August 2017

Bhaileo zullovnneo[sudar][बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पातोळ्यो&oldid=175758" चे कडल्यान परतून मेळयलें