फिलेमनाक पावलुचें पत्र

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Filemonak Pauluchem Potr
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಫಿಲೆಮನಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
Papyrus 87 (Gregory-Aland), the earliest known fragment of Epistle to Philemon, believed to date to the late 2nd or early 3rd century.

फिलेमनाक पावलुचें पत्र[बदल]

Epistle to Philemon


फिलेमनाक पावलुचें पत्र[बदल]

पावलूक, पयले पावटी रमा शारांत बंदखणिंत घालो तेदना, तो अनेसिमूस म्हणलल्या एका चाक्राक वळखुंक पावलो. फ्रिजियेच्या कलस नग्रांतल्या फिलेमनाक, आपल्या धनियाक, अनेसिमूस सडून घेल्लो. ह्या पार्पळाक जेसुची वळख दीवन क्रिसती धर्मांत भितर काडल्या उपरांत, ताका पर्तून ताच्या धनियाशीं धाडुंक, पावलू बरे संदीक रावतालो. ६३व्या वर्सा कलसकारांक एक पत्र धाडचें आसलंत तेदना, ही संदी ताका मेळ'ली. तिकिकूस पावलुच्या निरपिया बराबर, अनेसिमूस गेलो. खतखतीत उलो मारून, पावलून आपल्या इश्टाक, फिलेमनाक, हें पत्र बरयलें आनी म्हात्मिकपणान ह्या पार्पळाक वागय म्हण ताचे लागीं मागलें.

पळेयात[बदल]

फिलेमनाक पावलुचें पत्र

Epistle_to_Philemon


Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14