बारूक आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

बारूक आचें पुस्तक[बदल]

Book of Baruch

हें पुस्तक हेबरेव पवित्र पुस्तकांत मेळोना. ग्रेग पवित्र पुस्तकांत तें जेरेंयास आनी विलाप हांचे मदें घातलां. प्रस्तावना (१/१-१४) परमाणें हें पुस्तक बारुकान, बाबिलनयेंत बरयललें. बारूक, जेरेंयासाचो चिटनीस आसलो. तांतूंत : अप्राध मांदून घेवन केलोलें मागणें आनी भरवानसो आसा (१/१५- ३/८); 'जाणवायेची' कविता आसा ( ३/९ -४/४). हे कवितेंत जाणावाय समूर्तीक सोर केल्या; एक प्रवादीक उतारो (४/५-५/९) आसा जांतुंत जेरुसालें पर्देस भगतल्यां-शीं उलयता आनी बारूक प्रवादी फुडाराचो भरवानसो दीवन तिका भुजवण दिता.

प्रस्तावना, ग्रेग भाशेंतल्यान बरयलली, मागणें १/१५-३/८ दुबाव नासताना हेबरेव भाशेन बरयललें. सव्या अवेस्वरान्त आसा तें जेरेंयासाचें पत्र मूर्ती पुजा करतात तांचेर आड आसां. ह्या पत्रांतले थोडे विशय इज. ४४/९-२० आनी जेर. १०/१-१६ हांतुंत मेळतात.

हें पुस्तक जुदेव पर्जा शिंपडन पडलली तेदना आपलें धर्मिक जिवीत सांबाळूंक ताणीं कसले उपाय घेतले त्या विशीं म्हत्वाची म्हायती दिता. तशेंच, जेरुसाल्या-शीं संबंद, मागणें, समूर्तीक विस्वाशीपण, प्राचीत करपाचें मन, फुडाराचो भरवानसो हेंय विशय आसात.

पळेइयात[बदल]

Book_of_Baruch

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


"Books of the Bible | USCCB". bible.usccb.org (in इंग्लीश).