बेबींक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
देवनागरी
     
बेबींक

बेबींक हो एक गोंयचो पारंपारीक गोड जिन्नस. ताका बिबीक, बिबींक अशेंय म्हणटात. जरी तें गोंयांत खूब फामाद आसा तरी तें पुर्तुगालाक पासून तें फामाद आसा. परंपरे प्रमाण दर बेबकाक ७ शिरो आसतात, पूण कांय पावटी चड आसपाक शकतात.[1] पीट, साकर, तूप, तांत्याचो बोळ, नाल्लाचे रोस हे ताचे सामग्री जावन आसा. एका कुण्यांत सोण्णां घालून ताका उजो लायतात आनी ताच्या वयर हांड्येंत बेबिंकाक तयार केल्लो रोस इल्लो इल्लो करून घालतात. बेबींकाच्यो शीरो एक एक करून भाजपाक जाय. बेबींक गोंयच्या फेस्तांक,काजारांक तशेंच क्रिस्ती समाजाचे हेर म्हत्वाचे परबांनी वापरतात. कांय लोक बेबींक गोंयच्या भायर पासून धाडतात.

इतिहास[बदल]

बेबींक गोंयांत तयार जाल्लें अशें म्हणटात. सोंपेपणी मेळ्ळील्ले सामग्री वापरून तयार करतात. काळा प्रमाण बेबींक तयार करपाचे पद्धतींत बदल घडत आयला.[2]

बेबींकाची सामग्री[बदल]

  • 1/4 किल पीट
  • मीट
  • ८०० ग्राम साकर
  • १५-१६ तांत्याचे बोळ
  • ३ नाल्लाचो रोस
  • घी
  • जायफळ

बेबींक कशें तयार करप[बदल]

बेबींक तयार करपाक पयलीं साकर आनी उदक चुल्येर दवरुन ताचें मेल करतात. उपरांत तांतुत पीट आनी मीट घालून दवळतात. मागीर जायफळाचो पीटो घालतात. आनी तांतूंत तांत्याचो बोळ घालून परत दवळतात. आतां दुसरे हांड्येंत नाल्लाचो रोस दाट आनी पातळ अशे दोन वांट्यांनी दवरात. पयलीं दाट रोस गाळून घालपाचो आनी उपरांत पातळ रोस घालपाचो. चुल्येर हांडी दवरून तांतूंत घी घालपाची आनी तापल्या उपरांत थोडो रोस घालून तो भाजल्या उपरांत आनी थोडो रोस घालपाचो आनी तो भाजल्या उपरांत आनी थोडो रोस घालून सोण्णा घातिल्ल्या कुण्णें ते हांडीर दवरून दुसरी शीर तयार करपाची आनी ती तशीच भाजपाची. अशें करीत वचपाचें, ७ शिरो जाय पासून नाजाल्यार रोस सोंप पासून. हाचे भायर आनी जायते तरांनी बेबींक तयार करपाक शकतात.

बेबींकाचें वाडप आनी खावप[बदल]

बेबींक बारीक कातरून खातात. पूण तें आयस्क्रीमी वांगडा वाडटात. तें चडशें काजाराक, वाडदिस, फेस्तांक क्रिस्ती समाजांत वाडटात.

संदर्भ[बदल]

  1. "Bebinca". Atlas Obscura (in English). Retrieved 2021-01-30.
  2. http://www.ifood.tv/network/bebinca
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बेबींक&oldid=201747" चे कडल्यान परतून मेळयलें