मजकूराशीं उडकी मार

मदनलाल धिंग्रा

विकिपीडिया कडल्यान

मदनलाल धिंग्रा

जल्म

[बदल]

मदनलाल धिंग्रा हाचो जल्म 8 फेब्रुवारी 1883 ह्या दिसा अमतसराक जालो.तारो बापूय सिविल सर्जन आशिल्लो.तागेर जाल्ल्या सात भुरग्यांतलो सवो मदनलाल.मदनलालाचे स भाव इंग्लंडाक वचून खुब्ब शिकले.मदनलाल अमतसरीकूच रावून शिकलो.

शिक्षण

[बदल]

धावे उपरांत मदनलाल लाहोराक शिकपाक गेलो.कॅलेजीच्या प्रिन्सिपलान इंग्लडांच्यान आयिल्ले कपडे घालपाक भुरग्याचेर सक्ती केली.तेन्ना मदनलाल स्वदेशीचो पुरस्कर्तो आशिल्लो .ताणे प्रिन्सिपलाचो विरोध केलो.म्हणून ताका कॅलीजींतल्यान काडून उडयलो.त्या वेळार ते बिएच्या अखेरच्या वर्सात आशिल्ले. ताचे उपरांत मदनलाल आपल्या बापोलभवाच्या आगर्या वयल्यात इग्लंडांक गेलो.थंय ताची वळख स्वातंत्र्यवीर सावकार हांचे कडेन जाली.सावकारान स्थापन केल्ले अभिमान भारत हे संस्थेचो तशेंच होमरूल लीग हांचो तो वांगडी जालो.तो आर्म चलोवपाक शिकलो.तेन्नाच खुदिराम बोस आनी कन्हैयालाल ह्या सुटके झुजार्याच्या बलीदानाचो ताचेर बरोच प्रभाव पडलो. सशस्र क्रांतीविराक जाय आशिल्लें अशें शिक्षण ताणें घेतलें.फुडें ताणें भारताचो मंत्री कर्नल विलीयम कर्झन वायलीक मारलो.तेन्नाच कोवास लालाकाका हो मंदी आयिल्लान ताकाय मरण आयलें. मदनलालाक अटक करून गोळार चडोवपाची ख्यास्त दिली.

मरण

[बदल]

मरण ताका 17 आगस्ट 1909 ह्या दिसा लंडनच्या पॅण्टोनाविल बंदखणींत गोळार चडयलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मदनलाल_धिंग्रा&oldid=201818" चे कडल्यान परतून मेळयलें