महावीर

विकिपीडिया कडल्यान
महावीर

महावीर (इ.स. णववें शतमन ). नामनेचो भारतीय गणितज्ञ. महावीराचार्य ह्या ताच्या मूळ नांवाचो महावीर हो संक्षेप आसा. तो जैन धरमाचो अनुयायी आशिल्लो. सधाच्या कर्नाटक रज्यांल्या एका वाठारांत काम करपी राश्ट्रकूट घराण्यांतल्या अनोघवर्ष नृपतुंग (सुमार ८०८-८८०) ह्या राजांनी महावीराक राजाश्रयिल्लो. ताच्या जिविताविशीं हेर सविस्तर महायती मेळना.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=महावीर&oldid=202889" चे कडल्यान परतून मेळयलें