मादन, जमशेटजी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

मादन एक नाट्य-चित्रपट वेवसायीक

वावर[बदल]

. ताचो गुरू कुंवरजी नाझीर हाच्या एल्फिन्सटन नाटक मंडऴींत ताणें 1868 वर्सा प्रवेश घेतलो. हे नाटक कंपनीवांगडा ताणें देशभर बोंवडी केला. एक बरो नट आनी नाट्यवेवसायाचे कसबी जाणकार म्हणू ताची सगऴ्याक नामना जाली . ही कांपनी जेत्रा नुकसानींत चलपाक लागली, तेत्रा जमशेटजीन कलकत्याक व्हेलें.

साहित्यक वावर Heading text[बदल]

कलकत्याच्या मैदानाचेर 1920 वर्सा एक तंबूचें चित्रपटघर सुरु केलें.

ताच्यो नाटककंपन्यो आनी हेर वेवसाय तेत्रा चालूच आशिल्ले.जसो चित्रपटाचो प्रेक्षकवर्ग वाडूंक लागलो तशें जमसेटजीन आनीकूय कांय तंबुंचीं चित्रपटघरां सुरु केलीं. 1907 वर्सा एल्फिन्स्टन हें भारतांतलें पयलेंच कायम स्वरुपाचें चित्रपचटघर कलाकत्याक सुरु केंलें.

वावर[बदल]

उपरांक ताणें भारतांत खूबकडे चित्रपटघरां सुरु केल 1920 वर्सा मेरेम वेवस्थापनाखाल वट्ट 51 चित्रपटघरां आशिल्लीं. आपल्या चित्रपटघरावांगडा फिल्म आयात करपाचें काम जमशेटजीमूय सुरु केलें. बरयांतलें बरें पाश्रचात्य चित्रपट दाखोवंक मेऴचें म्हणू जमशेटजीन पॅरिस, बर्लिन, लंडन न्यूयॅर्क हांगा मायती मेऴपाखातीर खास प्रतीनिधीदी नेमणूक केली. 1917 वर्सासावन ताणें दादासाहेब फाऴकेच्या देशी चित्रपटांची स्फूर्त घेवन मादन थिएटर्सचेवतीन देसी चित्रपटांची निर्मिती सुरु केली.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मादन,_जमशेटजी&oldid=176089" चे कडल्यान परतून मेळयलें