मेजर ध्यानचंद

विकिपीडिया कडल्यान
मेजर ध्यानचंद

मेजर ध्यानचंद 1945 ध्यानचंद आमीतल्या मेजर हो रँक मळोवन निवत जाले. भारत सरकारान तांका पदाभूषण पदान गौरवायले. 3 डसेंबर 1979 ह्या दिला दिलीक तांकां मण आयले.

जल्म[बदल]

मेजर ध्यानचंद हाचो जल्म 26 आँगस् 1905 दिसा अलाहाबादेक जालो.

खेळ[बदल]

ल्हानपणांत तांका खेळ विशी व्हडलो भाव रूची नाशिल्ली. ताचो व्हडलो भाव रूपसिंग हो मात हाँकी खाँकी खेळगचडी आशिल्लो. ताज्या बापायचें नांव समेश्र्वर सिंग आशिल्लि आवयचें नांव शारदा सिंग. वयाच्या सोळाव्या वर्सा तो आर्मीन दाखल जालो.थंय तो ख-या अर्थान हाँकी शिकलो. तातूंत भितर तो इतलो तरबेज जालो की आंतरराष्टीय करियरांत ताका हाँकीचो जादुगार म्हणतात. ताजी बाँल फुडें व्हरपाची आनी गोल करपाचें तंत्र विलभण आशिल्ले हाँकि सिटका पसुन बाँल फकत गोला वेळरूच पयस वतालो. ताजी हॉकी सिटकी भितर मॅग्गेट बी बसयलां काय कितें हें लेगीत पळयलें. कांयच मेळ्ळें ना. कारण, तो जादू ताज्या घेतलेल्या कश्टांनी आशिल्लो, हॉकी सिटकींत न्हय. ताज्या वाडदिसाक नँशनल स्पोरटस डे मनयतात. गोल ह्या नावाचें ताजें आत्मचरित्रूय पसिदूद आसा.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मेजर_ध्यानचंद&oldid=201957" चे कडल्यान परतून मेळयलें