युसेबिया फेर्नांडीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

युसेबिया फेर्नांडीस ही एक तियात्र कलाकार.

जल्म[बदल]

श्रीमती युसेबिया फेलिसिया फेर्नांडीस जिका सबिना फर्नांडीस ह्या नावांन वळखतात, तिचो जल्म 1946 वर्सां, कुठ्ठाळे हांगा जालो.

भुरगेंपण[बदल]

ल्हानपणासावन तिच्या आंगांत अभिनयाचो किडो आसलो आनी कोंकणी तियात्र माचयेक तिणें आपलें जिवीत अर्पीलें. तिच्या अभिनयाक लागून तिणें तियात्राचे माचयेर नामना जोडली. तिणे तियात्र मोग्यांच्या मनांत आपल्या खातीर एक खाशेली सुवात निर्माण केल्या. ल्हानपणांत तिका ‘सायबीण’ म्हुण लोग उलो मारताले, उपरांत ते बदलून तियात्र माचयेर तिका सबीना हें टोपण नावं दिलें. जरी तिचो जल्म गोंयांत जालो, तिचे शिक्षण मुंबयत जाले. भुरगेपणांत तिका संगीत, नृत्य आनी नाट्य करपाचे छंद आशिल्ले.

अभिनयाच्या मळार सुरवात[बदल]

1960 ह्या वर्सां तिका “स्कॅटर्ड फ्यॅदर्स” ह्या इंग्लिश नाटकांत एक मुख्य भुमिका करपाची संद मेळ्ळी. ह्या नाटकांत तिणे इतले बरो अभिनय केलो की तिच्या कामा खातीर खुबश्या लोकांनी तिची तोखणाय केली. ह्याच नाटकांत तिका पळोवन, त्या काळांचो फामाद तियात्रिस्त मास्टर वाज़, हाणे “बापूय” ह्या तियात्रांत तिका एक म्हत्वाचीभुमिका करूंक संद दिली. “बापूय” ह्या तियात्रांत तिच्या अभिनयान तिची सगळी जीण बदल्ली आनी ती तियात्र माचयेची एक नामनेची कलाकार जावंक पावली.

तिचे म्हत्वाचे तियात्र[बदल]

जरी सबिनान खुबश्या तियात्रांनी अभिनय केला आनी आपल्या अभिनयान, दर्शकांच्या मनाचेर आपली छाप सोडल्या, तरी सगळे तियात्र पळोवपी तिचो उगडास करतले ते तिच्या दोन खाशेले भुमिकेखातीर, 1) जॉन क्लारो हांच्या “पुर्तुगेज कळवंत” आनी 2) अरिस्तेदीस हांच्या “डिवोर्स” ह्या तियांत्रानी.“पुर्तुगेज कळवंत” हातूंत तिणें खूब बरो अभिनय केले आनी तियात्र यशस्वी करपा खातीर म्हत्वाचें योगदान दिल्लें. “डिवोर्स” ह्यातियात्रांतल्या अभिनयान तिणें दर्शकांची काळजां जिकून घेतली.

गायक[बदल]

सबिना एक बरें गायक आनी तिणें तियात्राच्या माचयेर वेग-वेगळ्या गायकां वांगडा साबार कातारां गायल्यांत खास करून डुवो. पूण तियात्र दर्शकां मदीं तिणे आपल्या सर्गेस्त घोव ग्रेग दे कांदोलीम हांच्या वांगडा गायिल्लीं कातारां चड फामाद जाली. ग्रेग - सबिना डुवो, जे खूब विनोदी आसले, ते तियात्रांत सदांच उगडासांत उरतले.

सिनेमांत दिल्ले योगदान[बदल]

सबिनान सिनेमांत लेगीत काम केला. “म्हजी घरकान्न” ह्या सिनेमांत तिची भुमिका चड मन भुलोवणी आसली.

तियात्रांत दिल्ले हेर योगदान[बदल]

विदेशांत जशे गल्फ देश आनी लंदन, हांगां लेगीत तियात्र माचयेर अभिनय करपाची संद सबिनाक लाबल्या. ती आजुनूय तियात्र माचयेर काम करीत आसा आनी काय चरित्र भूमिका निपूणतायेन करता. विनोदी अभिनयां वांगडा गंभीर अभिनय ती भेस बरी करता. सबिना, त्या काळांतली एक बरी कलाकार, तिणें त्या काळाच्या उत्कृश्ठदिग्दर्शकां खालातिणे काम केलां. तिणें सी.अल्वारीस, एम बोयर, अल्फ्रेड रोस, रेमी कुलासो, जॅसिन्त वाज, किड बॉक्सर, सायब रोचा, प्रेम कुमार, मास्टर वाज, नेल्सन आफोन्सो, अरिस्टेडीस डायस, मायक मेहता, जॉन क्लारो, रॉम टोनी, टोनी साक्स, विल्मीक्स, मेन्डीस ब्रोस, वेलन्ट मास्करेन्हस आदी हांच्यानी बरयल्या आनी दिग्दर्शीत केल्या तियात्रांनी अभिनय केला. तिणे आपल्या सर्गेस्त घोव ग्रेग दे कानदोलीम वांगडा सात तियात्र निर्मीत आनी दिग्दर्शीत केला. तांच्यानी बरयल्ले आनी दिग्दर्शीत केल्ले काय तियात्र म्हळ्यार “शिमिरितिंत साक्रामॅन्ट”, “म्होजो तिती”, “गोंयचो सादू”, “आवयची दुकां”. तिणें जायते ध्वनी फीत निर्मीत केल्यात आनी खुबश्या दृक – श्रव्य अल्बमांत कातारां गायल्यात.तिणें गोयांत, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटकां आनी विदेशांत जशें युनायटेड किंगडम हांगां सुमार तीन हजार तियात्रांनी अभिनय केला.

पुरस्कार[बदल]

तिच्या बऱ्या अभिनया खातीर सबिनाक खुबशे पुरस्कार फावो जाल्या. तिका लाबिल्ल्यो काय पुरस्कार आसा :- 1.गुलाब पुरस्कार तिच्या अभिनयांत दिल्या योगदाना खातीर. 2.कोका कोला पुरस्कार “तियात्र सोपलो चलात घरा” ह्या तियात्रांत तिच्या अभिनयां खातीर 3.खाशेले पुरस्कार “संवसार सुदरलो” ह्या तियात्रांत तिच्या अभिनयां खातीर, जेन्ना तो तियात्र लन्दन हांगां माचयेर आयिल्लो. 4.गोंय सरकाराचो गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार. तियात्राक दिल्ल्या तिच्या योगदाना खातीर खुबश्या सांस्कृतीक मंडळानीसबिनाचो सत्कार केला. जशे कला मोगी कांदोली, कुवेत गोंय तियात्रिस्तांची संस्था, गोयं कोंकणी अकादमी आनी कला अकादमी गोंय.