राझू

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

दक्षिण भारतांतली एक तेलुगू जात. ह्या लोकांक राजू अशेंय म्हण्टात. कडप्पा आनी उत्तर अर्काट ह्या म्हालांनी हांची चड वसती आसा. विजयनगरच्या सैन्यांवांगडा ते ह्या वाठारांत आयले आनी हांगाच स्थायीक जाले. आदल्या काळांत हे लोक लश्करांत काम करताले. ते स्वताक क्षत्रिय म्हण्टात.

उत्तर अर्काटांतले राझू लोक शेती करतात.तांचेमदीं बरेचशे राझू वैश्णव आसात आनी कांय शैव आसात.विशाखापट्टणम् जिल्ह्यांतल्या राझूंत कोंड राझू (दोंगरार रावपी)आनी भूराझू (जमनीर रावपी) अशे दोन भेद आसात.गोदाव्ररी जिल्ह्यांतले राझू हे आपल्याक सूर्यवंशी,चंद्रवंसी आनी मच्छीवंसि मानतात आनी आपलो संबंद अनुक्रमान रामचंद्र पांडव आनी हनुमान हांचे कडेन जोडटात हांगाचे चडशे लोक शेती करतात.जमीनदार राझूली काली ही कुलदेवता.कांय राझू लक्ष्मीक भजतात.तिनेवेल्ली जिल्ह्यांतल्या राजापालैयम ह्या गांवांत आनी ताचे लागसार जायते राझू लोक रावतात.विजयनगर राजाच्या धाकल्या भावा वांगडा,चार-पांच शतमानां आदीं आपुण हांगा आयले, अशें ते सांगतात.तांचे मदिं धनंजय, काश्यप, कौंडिण्य आनी वसिश्ठ हीं चार

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=राझू&oldid=176310" चे कडल्यान परतून मेळयलें