रिकार्डो रॉड्रीगीज

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

रिकार्डो रॉड्रीगीज हो एक तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

तो साश्ट तालुक्यांतल्यांत शिरलीं,चिंचोणेंह्या गांवांत रावतालो

शिक्षण[बदल]

रिको रॉड हांचे मुळावें शिक्षण गोंयांत जालें आनी फुडलें शिकप पुराय करपाक तो मुंबय गेलो.

वावर[बदल]

रिको रॉडान आपली पयली सुरवात 1943 ह्या वर्सा खेळ हातूंत केली.हो ‘खेळ’ रचून हाडपी ताच्या गांवचे तरणाटे चले आसले.जेन्ना इगर्जेच्या फेस्ताक जी कार्यावळ गांवांनी जाताली तेन्ना तो गांवांतल्या संगीत मेळ्यांनी कातारां गायतालो.रिको रॉड हांकां पयली संद आपल्या भावाच्या तियात्रांत मुंबय मेळ्ळी.हातूंत ताका एके बायलेचो अभिनय करचो पडलो पूण जेन्ना त्या तियात्रांतल्या विनोदी पात्राक अचकीत गोंयांत येवचो पडलो तेन्ना रिको रॉडा बगर विनोदी अभिनय करपाक कोणूच नाशिल्लो.ह्या वेळार सगळ्यांक दिसलें की रिको रॉड हो अभिनय करुंक शकतलो आनी ताणीं ताका हो विनोदी अभिनय करपाक प्रोत्साहन दिलें. रिको रॉडान ही भुमिका इतली बरी केली की रिकोचो विनोद करपाचो गूण पळोवन प्रेक्षकांचे दोळे दिपकावले.त्या उपरांत ताणें खूब वेग-वेगळ्या तियात्रांनी अभिनय केले जाचे दिग्दर्शक सेबी कुतिन्हो,आल्वारीस चॅम्पीयन,आल्फ्रेडरोजाच्या तियात्रांतले दोन अभिनय ‘पेसांवकार’ आनी ‘दोतोर आदवोगाद’ हेंलोकांक चड आवडले देखून ताणें ताची खूब तोखणाय केली. रिको रॉड हाणें जायते तियात्र बरयले जशे ‘नांव नासलोलो, पांयचे व्हडपण,तोरूय कित्याक सोतायताय?आनी बेकार पात्राव. रिको रॉड हाणें आपलीं खुबशीं कांतारां एच.एम.वी रिकोर्ड्स आनी ऑलइंडिया रेडियो हाचेर रिकोर्ड करून दवरल्यात. तशेंच ताणें आपल्या गितांच्यो 3 ध्वनीफीत तयार केल्यात. रिको रॉड हाणें तीन कोंकणी फिल्मांनी अभिनय केल्यात जशे सुखाचें सोपोन,कर्तुबांचो सोंवसार आनी म्होजी घोरकान्न. रिको रॉड हाणें भार घेवन यंग मिनेझीस,कीड बाक्सरआनी आल्फ्रेड रोज हांच्या तियात्रांनी कामां केल्यांत.

पुरस्कार[बदल]

• रिको रॉडान तियात्राच्या मळार केल्ल्या मोलादीक वावराक लागून ताका वेग-वेगळे पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केला. • दालगादो कोंकणी अकादमी हाणीं 2004 ह्या वर्सा ताचो भोवमान केलो. • ताका राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार 1999-2000 ह्या वर्सा फावो जालो. • ताका गोंयचे माचयेवयलो म्हान कलाकार म्हण 1998 वर्सा पुरस्कार फावो जालो. • गोंयांतल्या,कलाअकादमीन ताचो भोवमान करून ताका 17 एप्रील 2007 ह्या वर्सा पुरस्कार दिलो. • द सम्राट क्लब हाणीं 2009 ह्या वर्सा पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केलो.