लायन्स इंटरनॅशनल

विकिपीडिया कडल्यान
Lions Club speaker.

वेगवेळ्या वेवसायांतल्या आनी उद्देधंद्यांतल्या लोकांनी, परस्पर – सहकार्य आनी मानवतेचें सेवाभावी कार्य करपाच्या उद्देशान स्थापन केल्ल्या मंडळाची संवसारांतली सगळ्यांत व्हडळी आंतरराश्ट्रीय संघटना. तिचें अधिकृत नांव इंटरनॅशनल असोसियेशन ऑफ लायन्स क्लब्स अशें आसलें तरी लायन्स इंटरनॅशनल ह्या नांवानच ती प्रसिद्द आसा. हे संघटनेची स्थापना टेक्सा राज्यांत डॅलसांत मेकिल्व्हन जॉन्स हाणें 1917त केली. संवसारांत 166 परस चड स्वतंत्र देशांनी हे संस्थेचे सुमार 28, 500 फांटे आसून, वांड्यांची संख्या 1990 मेरेन 10 लाखांवयर आसली. भारतांत हे संस्थेची सुरवात 1956 वर्सा जाली.

भारतांत पयलीं मुंबय आनी दिल्लीक हे संस्थेचे फांटे उगडले. उपरांत भारतांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी उपशारांनी ताचे फांटे जाल्यात. लायन्स इंटरनॅशनल आपलें लक्ष शेतवड, पर्यावरणाची राखण, तरणाट्यांखातीर कल्याणकरी कार्य, नागतीकत्व आनी देशभक्तीची सुजाण जाणविकाय, शिक्षण, समाजसुदारणा, भलायकी, समाजकल्याण, आंतरराश्ट्रीय संबंद आनी सुरक्षीतताय तरणाट्यांच्यो विदेशी भोंवड्यो, म्हाताऱ्यांखातीर आनी अपंगुळांखातीर कार्य हांचेर केंद्रीत केल्लें आसा. कल्याणकरी कार्यांत हॉस्पिटलांत उबारून तीं चलोवप, नेत्रचिकित्सा तशेंच कुड्ड्याखातीर सगळ्या तरांचो आदार, गरजेवंतांक आनी अपगुळांक वैजकीय उपचार उपलब्द करून आदार दिवप. तांचें पुनर्वसन, शिक्षणीक, भलायकेविशीं आनी समाजीक सेवाकार्य करप, आंतरराश्ट्रीय सहकार्य आनी सामंजस्य वाडोवप ह्या स्वरुपाचीं कामां ही संघटना करता. कांय फांट्यानी तरणाट्यांखातीर लिओ क्लब आनी बायलांखातीर लायनॅस क्लब सुरू केल्यांत.

लायन्स इंटरनॅशनल फाउंडेशन हें प्रतिश्ठान आपद्ग्रस्तांखातीर निधी उबारून तांकां आदार दिता. आंतरराश्ट्रीय स्थराचेर ही संघटना संयुक्त राश्ट्रांच्या सेवाकार्यांत वांटो घेता. तशेंच संयुक्त राश्ट्रांच्या कॅर (care) (को – ऑपरेटिव्ह फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हॅर) ह्या विभागाचो एक वांगडी म्हणून कार्य करता. हे संस्थेचें बोधवाक्य वी सर्व ( we serve) अशें आसून लायन्स हो एक संक्षेप. एल म्हळ्यार लिबर्टी, आय म्हळ्यार इण्टॅलोजन्स, ओ म्हळ्यार अवर, एन म्हळ्यार नेशन्स, एस म्हळ्यार सेफ्टी अशें ताचें विवरण आसा.

द लायन हें संघटनेचें म्हयनाळें मूखपत्र इंग्लिशींतल्यान तशेंच संवसारांतल्या मुखेल अशा अठरा भाशांतल्यान उजवाडा येता. संघटनेचें आंतरराश्ट्रीय आधिवेशन दर वर्सा घडोवन हाडटात. अमेरिकेंत इलिनॉय राज्यांत ओक ब्रुक हे सुवातेर हे संघटनेचें मुख्यालय आसा. एक तेंपार थारावीक उच्च पदस्थ लोकांपुरतीच शिमीत उरिल्ली ही संस्था, आयचे घडयेक विस्तारीत जाल्या. तशेंच, तिच्या कार्याविशींच्य स्वरुपांत बदल जावन तिचें कार्य आताम सर्वसामान्यामेरेन पावंक लागलां. – कों. वि. सं. मं.

पूरक नोंदः रोटरी इंटरनॅशनल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लायन्स_इंटरनॅशनल&oldid=202219" चे कडल्यान परतून मेळयलें