लुईस सार्तूनिनो कोता

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

लुईस सार्तूनिनो कोता हो एक कातारीस.

जल्म[बदल]

लुईसाचो जल्म 29 नोव्हेंबर 1938 ह्या दिसा सांता क्रूजाच्या माणकुल्या गांवात जालो. ताचें आवयचे नांव पियेदाद सिलवा आनी बापायचें नांव जुझे सांतान कोता आशिल्लें.

भुरगेंपण[बदल]

ताणे आपल्या संगीताच्या कारकीर्दीची सुरवात 15 वर्साचे तरणें पिरायेर केली. 1953 वर्सा ते एकादेमया दे मियूजीका ( कला अकदामीन ) ह्या संस्थेंत भितर सरलें. आनी फामाद मेस्त्री जशें आतोनियो फिगेरिदो , फा. लुदिनो बरेटो , फा. कामील झेवियर ,फा. मारटीन नऱ्होना हांच्या मार्गदर्शनाखाला संगिताच्या कार्यावळीनीं रेबेक वाजयले. तशेंच ते कांय वेळा खातीर अकदामीन अध्यापन लेगीत करताले.

वावर[बदल]

त्या वेळार रेबेक सोडून खंयच्या दुसऱ्या वाद्यचेर यश मेळोवपाक सोदतालो. त्याच वेळार ताच्या बापायन तांका ‘’ सेक्सफोन ‘’ भेट दिली . ताचो सर्गेस्त बापूय लेगीत एक व्हड वाजोवपी आशिल्लो. 1959 वर्सा लुईस कोता हांणी सेक्साफोन इमिसोरा दे गोंवा म्हणल्यारूच आता ऑल इडिया रेडियो खातीर वाजोवपाक सुरू केलें. इतलेंच न्हय तर रेबेक , पियानो असली वाद्या वाजयली . बान्दा दे पोलिसिया हाचो ते भाग आशिल्लें. गोंय मुकती पयली आनी उपरांत लेगींत ताणें हांगां काम केले. 1983 वर्सा तांणी निवृत्ती घेतली आनी ताणें आपल्या संगिताच्या वाटेन आनीक मेहनत करपाची थारायली. तांणी कार्निवालाक, खेळ तियात्रां खातीर स्वता कातारां रचपाक आनी संगित दिवपाक सुरवात केली. 1961 वर्सा गांवाच्या तियात्रान लेगींत ताचें संगीत फामाद जाले. गांवच्या कोपेलाच्या फेस्तांक तशेंच इगर्जेच्या फेस्तांक तियात्रा जावपाक लागली. 1993 वर्सा ताणी गोंयच्या दुरदर्शनांत कोंकणी पदां खातीर सेक्साफोनाचेर संगीत दिवपाक सुरू केले . इतलेच न्हय तर गोंयच्या तियात्रांत , तशेंच कोंकणी संगीत आल्बमाक , तशें हेर कार्यावळींक लेगींत संगीत रचला आनी वाजयला. तशेंच ताणें जायत्या तरणाट्याक कोयेर पंगडा खातीर तयार केल्यात. तशेंच डम्र , सेकसफोन, रेबेक आदी , वाद्या वाजोवपाक विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन केला ,आनी आता ते तियात्र अकदामीच्या खाला गोंयच्या भुरग्यांचे मार्गदर्शन करतात.

जिवीत[बदल]

एक व्हड संगीतकार ‘कोता’घराणयातलो गोंयचो पूत, लुईस सार्तूनिनो कोता जाका लोक लुईस कोताच्या नांवान वळखतात हांणी तियात्राच्या माचयेर खूब नांव जोडले लुईस कोता हे भोवगुणी कलाकार जांणी आपले पुराय जिवीत संगीता खातीर ओंपलें.