विंसी क्वाडरोस

विकिपीडिया कडल्यान

वळख[बदल]

विंसी क्वाडरोस जावन आसा एक फांकी ,कोंकणीं कलाकार ,विचारवंत आनी संगटक .तो राया गावचो.तांणे बारा वर्सा आदी बरोवपाची सुरवात केली.ताणें साभार तियात्र ,एकांकी ,नाटकुली आनी कांतारा कलाकारांक उर्बा दिल्या.इगर्ज धरून जायत्या सस्थाकडेन ताचे नातें आसा फुटबॉल खेळामळार आनी कामदार श्रेत्रांत तांणे म्हत्वाची भुमिका केल्या .ताणें आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाचेर , नेमाळ्या साप्ताहिक वर्तमानपत्राखातीर कविता,काणयो,नाटकुली,निबंद आनी साबार कार्यावळी सादर केल्यात. ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान ताणे आपले विचार आनी तांक राष्ट्रीय आऩी अंतराराष्ट्रीय पांवडयार सिध्द केल्या .

साहित्यीक आनी भाशीक वावर[बदल]

ताणे आपली बरोवप्याची सुरवात बारा वर्सा आदी सुरवात केल्ली.ताची पयले बरोवप एक तियात्र आसलो ताचें नांव ‘चिंतूक नासले’ .ताचो पयलो पुसस्तक “फुलदानी” जो देवनागरी लिपीयेत 1989 उजवाडाक हाडल्ली ,तो एक बरो पोयकी कथाकर .तांणें 25 पुसस्तका बरयला.एकठांय करून आठ लघू कथा बरयल्या. सात कथा ,कांदबरीयो भुरग्याखातीर बरयल्या.ताणें सात अणकार ,एक पवित्र पुसस्तक अणकार केला ,एक कांदबरी,जी रोमी कोंकणी वाचप्याक खातीर..हाचे भायर ताणे पदंरा वयर पुसस्तका सपादपण केल्या.ते जावन आसा “फुलदानी”(1990),कुरपोनो(2007), सूख आनी दूख(2007) ,घोंस(2008), तूरो(2010), कोणसा(2011), ओंतमीक विचारदरा(2010), मोल्लो(2011) ,आवाज दोन(2011), सुर्यउदय(2012), पोरसू(2010), जादुचे पेटूल(2011), खेळ जालो वेळ(2014), मोरपाखां(2016), माणका मोतिया(2016). ताणे “पोरसू” हो पुसस्तक भुरग्याखातीर बरयल्या जातून तेरा लहान काणयो आसा. ताची “रंग बिंरगी नकेत्रा” ह्या पुसस्तकांत वीस काण्यो आसा.हो पुसस्तक युवांक प्रेरीत ,समज आनी आधार करपाक हावेस दिता.जिणेंत कसली आळकळ आयली जाल्यार धिटायेन फुडो करचो ते सागता आनी ह्यो काणयो युवांक आपले गिन्यान आपल्या आवय बापुय आनी शिक्षकांसून घेवन वाडोवचे ते सागून दिला . ताची “रंग बिरंगी फुला” ह्या पुसस्तकांत वीस काणयो आसा .जातून ताणे. मनशाचो आकार न जिते वस्तुक आनी जिते वस्तूक दिला.कशे जनावरांकूय दुस्वास,राग आनी संशयी आसता.कशे दुसरे ताचे उणेपणाचो पायदो घेता.ताणे आपल्या काणयानी कसले मोल आनी मोड ह्या संवसारांत रावपाची दाखयला. ताचो हेर वावर जावन आसा की तो दाल्गाद कोंकणीं अकादेमीचो सचीव जावन आसा आनी वेग वेगळ्या खातीर पालव दिता.

पुरस्कार आनी सम्मान[बदल]

ताका राष्ट्रीय बाल साहित्य 2017 वर्सा पुरस्कार फावो जाला .ताका राष्ट्रीय साहित्यक पुरस्कार मेळा.ताका “एक मेणवात” ह्या कवितेक ओल.इडिंया. रेडियो राष्ट्रीय वादविवाद वेंचून काडलो .ताच्या ह्या कवितेक ताका बरो साहितयीक वादविवाद ताका उर्बा दिल्या आनी ही कवीता ताची 22 राष्ट्रीय भारतीय भाशेत अणकारीत केल्या.हेर भायर ताका गोंय कोंकणीं अकादेमी,थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र ,कोकणी भाशा मंडल ‘जिवीत” (म्हयनाळो नेमाळो) दाल्गाद कोंकणी अकादेमी साहित्य आनी पत्रकारिता पुरसस्कार फावो जालयात.

ताका कोंकणीचो खूब मोग .ह्या मोगा वरवी तो आज सरकार स्थापीत गोंय कोंकणी अकादेमीचो उपादेशक म्हूण झुटयेर आसा .जायत्या कोंकणी संस्थाकडेन तो संबदीत आसा. तो देवनागरी तशेंच रोमी लिपींत बरयता आनी दोनूय लिप्यांमदे पूल जावन वावुरता.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. विंसी क्वडरोच ; "पोरसू"
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=विंसी_क्वाडरोस&oldid=202324" चे कडल्यान परतून मेळयलें