विकिपीडिया चर्चा:Script converter

पानाचो मजकूर हेर भासानी समर्थीत ना.

ह्या फळ्या वीशीं

हाचे कीन पर्ण्यो विशय नान
"https://gom.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया_चर्चा:Script_converter" चे कडल्यान परतून मेळयलें