विलियम फेर्नांडीस (विली)

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

विलियम फेर्नांडीस हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म

विलियम फेर्नांडीस हाका तियात्र माचयेर विली म्हण वळखतात. ताचो जल्म ८ जुलै १९५४ वर्सां मुंबय, झेवियर फेर्नांडीस आनी फ्रांसिसका फेर्नांडीस हांका जालो.

शिक्षण

ताणें पुर्तुगेजान सेगुंदो ग्रावो आनी मराठी लेगीत शिकलो. ताणी ताचें प्राथमीक आनी माध्यमीक शिक्षण गार्डीयन ऐन्जल हायस्कूल, कुरचोडे हांगा केलें आनी चौगुले कॉलेज, मडगांव हांगा सावन ताणें विज्ञान ह्या क्षेत्रान पदवी प्राप्त केली. मागीर ताणें धारवड एग्रीकलचर कॉलेजान डीपलोमा केलो.

योगदान

१० वर्साचो आसतना कोंकणी माचेर एक बाल कलाकार म्हूण रेमी कोलासोचे 'सूख तारवट्यांचें' ह्या तियात्रांत ताणी जासींत वाझाच्या भुरग्याची भूमिका केली. हांगा सावन ताणें रोझारीयो डायस, जासींत वाझ, मेथ्यु पेरेरा, पॉल पेरेरा, जेस फेर्नांडीस, र. मोरेस आदी हांच्या वांगडा काम केलें. ताणी जायत्या नाटकानी जशें 'जमनीवयलो खेळ', एक इंग्रजी नाटक 'स्ट्रेंजर्स' हातूंत काम केलां आनी जायत्या मराठी नाटकांनी, तांतूतलो एक 'गद आला पण सिन्हा गेला' हातूंत शिवाजी महाराजाची ही म्हत्वाची भूमिका केली. १९७५ वर्सां, ताणी ताचे स्वताचे तियात्र 'जीवें मरण' बरयलो आनी दिगदर्शित केले आनी हे वरिष्ठ तियात्रिस्ट सर्गेस्त रेमी कोलासो आनी सर्गेस्त एम. बॉयर हाणी सादर केले आनी कातारां म्हणली. ह्या तियात्रांत ताच्या मेवण्यान अॅन्थनी सान हाणी विलीची पयली रचना 'मोनालिसा' प्रस्तुत केली. केजीतन दे सावोडेम, एन्जेला मोरेयस, लुइजा फेर्नांडीस (ताची बायल), सर्गेस्त साल्वादोर आनी मिनीनो फेर्नांडीस हाणी ह्या तियात्रातं भाग घेतलो. १९७६ वर्सा, ताणी ताचे दुसरो तियात्र 'गुन्याव कोणाचो' माचयेर हाडलो आनी हातूंत फ्रांनसिसका आनी अॅनी क्वोडरोसान भाग घेतलो. विलीन बरयल्ले आनी दुसरे तियात्र जावन आसात 'देवाक जाय जाल्यार' (२०१५), 'कायदे कित्याक केल्यात' (२०१६) आनी 'किर्णा' (२०१७) जे तियात्र अकादमीच्या चिल्डरन तियात्र कमपिटिशनाक' आयोजित केले. ह्या वर्सा (२०१७) ताचे तियात्र 'भूंय आमची भांगराची' कला अकादमीचे तियात्र सर्तेंत आयोजित केल्ले आनी ताका जायतीं बक्षिशां मेळ्ळीं.


ताणें आनीक तीन तियात्रांचें लेखन केलां ते अशे आसात: ‘मोरो परयांत दोंशीं जावचीं नांत’, ‘भुंरगी तीं आमचीं’ आनी ‘तुंमचेच पासत करतांव’. विलीन दोन धर्मीक तियात्र दिग्दर्शन करून तांतूत वाटों घेतिल्लो आसा. ‘कश्ट जेंजुचें’ जो फा. पिटर कार्दोझोसाचो आनी दुसरो ‘देव आमच्या सांगातांक’ फा. र्जाजाचो.

गोंय मुक्ती 50 वर्सां समारंभा वेळार विलीन रेंमी कुलासोचो आतांचो तेंप ह्या तियात्राचे चार शो केले. गोंयच्या तियात्र अकादमीचो आदार घेवन घडिल्ले. गोंयच्या तियात्रांक 50 वर्सा जांवन गेल्ली हांची याद ह्या तियात्रान करून दिली.

विलीन व्हड व्हडल्यां बरोंवप्या वा दिग्दर्र्शका बरोबर तियात्रांत वांटो घेतलां. तांची नांवा जावन आसात, रोस्सेरियो रोंड्ररिगीज, एम. बॉयर, रेमी कॉलाको, एच. ब्रिटोन, जासिन्टो वाझ, अनील कुमार, रोस्सेरियो डायस, जॅस फ्र्नाडीझ, पेट्र्रीक डाऊराडो, प्रमानंद सांगोडकर, फा. प्लेक्टन फारिया, विंल्लंमिक्स शारोन, पिटर रोशन, अगनेलो दी बोंरीम, बॅन ईवोनगेंलिस्टो, जॉन डिसिल्वा, मिनिनो दी बांन्दार, पिटर वाझ, अगनेलों दी कॉस्टा, एरिसटिडीस डायस, हॉर्रटेनसियो परेरा, ऐन्टनी सेन, जॉ रॉस्स, मायक मेहता, सी. डी. सिल्वा, मिनिनो मारियो, मारियानो फ्र्नाडीझ, कॉमेडियन डॉमंनीक, एल्वीस कार्रमीन आनीक खूब. ते गोंयात, तशेंत मुंबय, ऐहेमदाबाद, उदंयपुर, नवीं दिल्लीं, आनी भायल्यां गल्फ, युंके देंशात सुद्दा ते खुंबदां भोंवन आयल्यात. विलीन सांव्दी अरेबियांत काम करतना थंय कार्र्नवाल आनी संगीताच्यां कार्रयावळी केल्ल्यो.

विलीन खुंबश्यो एकांककिका आपणें बरोवन आनी आपूण दिग्दर्र्शक जावन त्यो पुराय गोंयात सादर केल्यांत. गोंयात आशिल्ल्या कांय सत्तांनी, ‘कसलो फायदो’ आनी ‘कॉदेल’ ह्या एकांककिका तांका ‘बरें बरोवणे’ आनी ‘बरें सवंगच्या’ निमतान तो खूब सत्ती जिकला. महाविद्यालयाच्यां भितर घडून हांणील्ल्या सत्तेंत, ‘कुड्डो न्याय’ ह्या एकांककिकेक सगळ्यांक बरी एकांककिका हे बक्षीस फावो जालें. तांणेन आपल्यो 7 एकांककिका बरयल्यांत त्यो जावन आसात, ‘कितें आमी शिकतांव’, ‘एकूच संदी’,’ हे आमी कितें केलें’, ‘आमी खंय चुकली’, आनी खूब.

तेभायर, विली हांणी स्वता आपले मांडो आनी डुलपदां तयार करून ताणी ऑल गोवा मांडो फेसटीवल ऑरगनाइजड  बाय गोवा कलचर आनी सोशल सेंटर हांगा सादर केले आनी 'सुवादीक साद -कुरचोरें' ह्या ताच्या पंगडा खाल खूब बक्षीस जिकलो. तो नियमीत  खबरेपत्रां आनी नेमाळया खतीर कोंकणींत लेख बरयता. 

ताणी आपलो फिल्मा संबंदी कोर्स इन डायरेक्शन आनी स्किन अंडर दबलयु आर आइ सी, बोम्बे विद्यापीठात २००९ वर्सा पुराय केलें. ताणी आपूण स्वता डायरेक्ट आनी प्रोडुव्स करून एक दाखटें फिल्म 'दोन उतरां' जॉ रोज हाचें आनी 'अमेरिकेन ग्रिन कार्ड' मार्कुस वाज हांचें ताणी डायरेक्ट केलें, बापाची खोशी फासिस दे तुयें आनी 'परदेसांत जिवीत' मेनुयल कोलासोचें.  हाका तियात्र च्या मोगीयाकडसून  खूब एकोलेडस घावले. ताणी आपूण ओडीयो सिडी प्रोडुव्स केल्या ती 'आयज म्हाका फाल्यां तुका' जो रोज हाची. ताणी आपुण एक ओडीयो एलबम सिनेमात पयलेंच फावट दाखल केलें 'सिल्वर जुबली' हातुन तांणी आपूण पदाचे लिरीक्स तयार केला.आयज मेरेन विल्लि चडान चड १५०तरेची पदां घडोवन हाडला ते म्हळ्यार सोलो, डुयेट, डुओस, टियोस, कोटरेटस,क्विंटेट आनी कोरल.विलीन 'ऍन्तोनी सेन' हे पद कंपोस्ट केलें हो  ऍलबम १९८७ आनी १९८८ ह्या वर्सा आयलो.

पुरस्कार

ताका खूब संघटने कडसून कोंकणी तियात्रा खातीर मान मेळ्ळिल्लो आसा ताच्या योगदाना खातीर

  1. सक्लप थियेटर हांणी ताचो सत्कार केलो गोंवा वीत लाईफ टाइम कोटीबुशन फोर टीयेटर कोंकणी सट्ज 
  2. तियात्राक 125 वर्सां जालीं तेन्ना तियात्र कमिटी आनी डायरेक्टर ऑफ आर्ट एण्ड कलचर ऐड तियात्र अकादमी ऑफ गोवा २०१६ वर्सा ताचो सत्कार केलो.
  3. रविंद्र भवन कुरचोरीं हांगा तांचो सत्कार केलो.
  4. चैगुले विध्यापिठात आर्टटिस ऑफ द यर २००५ म्हुण सत्कार केलो.