श्रीधर पार्सेकार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जल्म[बदल]

श्रीधर पार्सेकार हांचो जल्म १९२० ह्या वर्सा पार्शा जालो. व्हायोलीन आनी श्रीधर हांचे जल्म जल्माचे नाते आसले.

शिक्षण[बदल]

श्रीधराचे सांगीतिक शिक्षण गजाननराव जोशी हांच्या लागी जालें. श्रीधर हे उत्कृष्ट तबलावादक आशिल्ले. अत्यंत मनस्वी आनी हळव्या मनाचो कलाकार मुंबय ऑल इंडिया रेडिओचेर स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून १९४० ह्या वर्सा रुजू जाल्लो.तेन्ना ताज्यावांगडा अल्ला रखा आशिल्ले. अल्ला रखा ,पंडित रविशंकर आनी श्रीधर हांची जुगलबंदीची मैफल तेन्ना खूब्ब फामाद जाल्ली. श्रीधर पार्सेकारांचो व्हायोलीन ह्या वाद्द्यांत हात धरपी कोण नाशिल्लो

काव्यरचना[बदल]

१९४८ वर्सा तांणी व्हायोलीन शिकपाची आस्त आशिल्ल्यांखातीर "स्वरनिनाद" हें पुस्तक बरयलें. "पार्सेकार आनी व्हायोलीन हातूंत भेद करप शक्य ना" अशें "पुलं" म्हणटालो.पार्सेकार हें गोंयांत आनी पार्शे गांवांत भारतीय संगीत विश्वाक दिल्ले एक अनमोल देणें आसा अशें पंडित अतुलकुमार हांणी बरोवन दवरलां. श्रीधर पार्सेकार हें संगीत दिग्दर्शकूय आशिल्ले. ओळखली मी आपुल्या , तुझं नि माझं जमेना पाखरा जा त्यजुनिया, मंगल घटिका आज उगवली , रुसली राधा रुसला माधव , ललना कुसुम कोमला, विहीणबाई सांभाळो हो, ही श्रीधर पार्सेकार हांणी संगीत दिल्ली कांय गितां आयजूय रसिकांच्या मनांत आनी कानांत आसा.पार्सेकारांच्या जिवीताचेर सुजाता दीक्षित हांणी "पार्सेकार नांवाचे व्हायोलीन" हें पुस्तक बरयलां.

मरण[बदल]

१० सप्टेंबर १९६४ दिसा तांका मर्ण आयलें. तांचे स्मृती खातीर दर वर्सा श्रीधर पार्सेकार संगीत uu गोंयांत जाता.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=श्रीधर_पार्सेकार&oldid=176570" चे कडल्यान परतून मेळयलें