श्रीपाद अमृत डांगे

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search

जल्म[edit]

श्रीपाद अमृत डांगे हांचो जल्म 10 आँक्टोबर 1899 दिसा नाशिक हांगासल्या एका सामान्य कुटुंबांत जालो.


शिक्षण[edit]

डांगे हे एक जेश्ट भारतीय साम्यवादी नेते आनी कामगार फुडरी. तांचें मुळावें शिक्षण नेशिकांल जालें. फुडल्या शिक्षणाखातीर ते मुंबयच्या विल्सन महाविघालयांत आयले. शिकत आसतनाच तांणी चळवळेंत भाग धेतलो. महाविघालयांत बायबलाचें सक्तीन पठण करपाक तांणी विरोध केलो गांधीजींच्या असहकार चळवळेंत सहभागी जावपाखातीर बीएच्या वसाक आसतना महाविधालयीन शिश्रणाक तांणी सोडलें पूण गांधींच्या तत्वज्ञानान तांचो भ्रमनिरास जालो. म्हूण ते राष्ट्रवादाकडे वळ्ळे


पूस्तका[edit]

तांणी गांधी व्हसस लेनिन (1921) हें पुस्तक बरयलें. ह्या पूस्तक बरयलें. ह्या पुस्तकान मानवेंद्रनाथ रॉय. हांचे लश्र डांगेंचेर पडलें.

विचार[edit]

साम्यवादी विचारांच्या प्रचाराखातीर तांणी सोशॅलिस्ट हें पयले साम्यवादी वृतपञ 1922 वसा सुरू केलें. 1926-27 वसामजगतीं कामगार चळवळेक मुंबयन नेट चडलो. डांगे हांणी गिरणी कामगारांची संधटणा उबी करपाक सुरवात केली. डांगे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसचे(आयटकचे )सहसचिव जाले चळवळीच्या प्रसाराखातीर तांणी क्रांति (1927) हें मराठी साप्ताहिक काडलें. फुडें 1929 वसा तांकां मेरठ कटांत सामील जाल्याबदल अटक झाली आनी सात वसाचे शिश्रेउपरांत 1935 वसा ते सुटले. ब्रिटिश सरकारान कम्युनिस्ट पश्राचेर बंदी घातली. पूण डांगे पश्राचो प्रसार आनी गुप्तपणान करीत रावलें

संदर्भ[edit]

[1]

  1. भांगरभुय, कोंकणी दिसाळे.