सिराक आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

सिराक आचें पुस्तक[बदल]

Sirach

"Alle Weissheit ist bey Gott dem Herrn..." (Sirach, first chapter, German translation), anonymous artist 1654
llistration of the high priest Jesus Sirach in the Secret Book of Honour of the Fugger by Jörg Breu the Younger, 1545-1549
Sirach-intro

आदल्या कराराच्या पुस्तकां मदें, प्रवादयांचीं पुस्तकां भायरावन, ह्याच पुस्तकाक संपादप्याचें नांव दिलां : जेरुसाल्याचो बरयणार, जेजू, सिराकाचो पुत (पळे सिर. ५०/२७), देखून ह्या पुस्तकाक सिराकाचें पुस्तक म्हणटात. दुसरें म्हळ्यार ऑच्च्लेसियास्तीचुस, हें नांव लातीन परंपरेंतल्यान येता, कित्याक हें पुस्तक क्रिस्ती समुदायांनीं वापुडताले, अदिक-करुन पवित्र-सनानाक आपली तयारी करतालेत तांकां.

खूब विशय थंय मेळतात, पूण हें पुस्तक दोन मोट्या भागांनीं वांटूं येता : म्हण्ण्यांचो संग्रह (सिर. २/१ ४२/१४), आनी देवाची वाखाण्णी, झंय इतिहासांतल्या म्हा-मन'अशांची थकणाय मेळता. हेबरेवांचे पोरांपरिक शिकोवणेच्या संधर्बान, सिराकाचें पुस्तक जाणवाय देवाचें देणें म्हण इस्कुटावन सांगता. तरणाट्यांचे आकारणे खातीर आनी सुखाचो रस्तो धरचे खातीर ही शिकवण दिंवक जाय. जाणवाय म्हळ्यार वेंचून काडलले परजेक दिलली समूर्त. पूर्वज आमकां नमुणे कशे दाखयता, ताणीं जाणवायेचे शकवणेन आपलें उंच, सुगुणी जिवीत सारलें. दरेका मनशान देवाक आपल्या जिविताचो हिशोब दिंवक पडतलो आनी त्या परमाणें जण-एकल्याक खास्त व इनाम फाचो जातलें.

जाणवायेच्या पुस्तकां मदें हें सिराकाचें पुस्तक सगळ्यांवन लांब, जाणवायेचे शिकोवणेचो संक्षेप दिता. धारमीक आनी नैतीक वागणुकेचो ग्रंथ तो. पयलें हें पुस्तक हेबरेव भाशेन बरयलां, क्रिस्ताच्या युगा आदीं २०० वरसांत, पूण हें पुस्तक आमकां ग्रेग भाशांतरान्त आक्खें मेळता. थोडे आदले हातबरपावळीचे वांटे आमकां मेळल्यात.

पळेइयात[बदल]

Sirach

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm