सुचेता कृपलानी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

सुचेता कृपलानी (जल्म - सुचेता मजूमदार) (२५ जून, १९०८ - १ दिसम्बर, १९७४) एक भारतीय सुटके झुजारी आनी राजकारणी आशिल्ली. ती उत्तर प्रदेशची (तशेंच भारताची) पयली बायल मुख्यमंत्री जालीं. सुटके झुजाच्या आदोलनांत श्रीमती सुचेता कृपलानीच्या योगदानाची सदांच याद काडटात. १९०८ जल्मिल्ली सुचेताचे शिक्षण लाहौर आनी दिल्लींत जालें. स्वतंत्रा आंदोलनांत वांटेंकारी जाल्या खातीर तिका जेलांत वच्चें पडलें. १९४६ तिका संविधान सभाची वांगडी म्हण वेंचुन काडली. १९५८ ते १९६० मेरेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसाची महासचीव आशिल्लीं. [1]

१९६३ ते १९६७ मेरेन ती उत्तर प्रदेशाची मुख्यमंत्री आशिल्ली. 1 डिसेंबर १९७४ तिका मरण आयलें. आपल्या शोक संदेशान इंदिरा गांधीन म्हळें सुचेता खूब साहशी आनी चरित्राची बायल आशिल्ली. जातूंतल्यान भारतीय बायलांक सम्मान मेळटा. सुचेता कृपालानी देशाची पयली मुख्य मंत्री आशिल्ली. ती फाळणी वेळार म्हात्मा गांधीक खूब लागीं आशिल्ली. सुचेता कृपलानीचे नांव त्या बायलांमदीं येता जाणें म्हात्मा गांधी बरोबर रावन स्वतंत्रता आंदोलन केलें. 1963 वर्सा उत्तर प्रदेशाची मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं ती दोन फावट लोकसभा खातीर वेंचून आयिल्लीं सुचे ता मोव काळजाची आशिल्ली पूण प्रशासकी निर्णय घेतना ती काळजाची तर तकलेचो वापर करताली. ती मुख्यमंत्री आसतना एकदा राज्यांतल्या कामगारांनी 62 दीस उपोशण केलें पूण ती तांच्यो माग्णयो आयकपाक तेन्नाच तयार जाल्ली.

जेन्ना तांच्यानी कांय मागण्यो फाटीं घेतल्यो. तांचो घोव आचार्य कृपलानी खूब खूब समाजवादी आशिल्ली.

संदर्भ[बदल]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sucheta_Kriplani
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सुचेता_कृपलानी&oldid=177176" चे कडल्यान परतून मेळयलें