हागगाय आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Haggai achem Pustok
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಹಾಗ್ಗಾಯ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

हागगाय आचें पुस्तक[बदल]

Book of Haggai


ह्या पुस्तकांत ल्हान-ल्हान शिटकावण्य आसात. बाबिलनयेंत थावन परतलले पयले जुदेव देव-मंदीर बांदूंक सोदतात, तांची हुमेद मोडतात. मागीर हाग'गाय आनी जाकारीया हे दोनूय प्रवादी तांकां नवो नेट दितात आनी जेरुब्बाबेल, जुदाच्या राजपालाक तशेंच परम् यादनीक , देव-मंदीर बांदपाचो वावर सुरू करूंक विनंती करतात. ह्या विशीं ह्या पुस्तकांत वाचूंक मेळता.

जेधा मंदीर घर्टान जावन आसलें तेदना सर्वेस्पर शेतकारांचे कश्ट निर्फळ करता. जेदना ते मंदीर बांदूंक सुरू करतात तेदना सर्वेस्पर तांकां उदरगत भासायता.

हें नवें मंदीर आदल्या परस अदिक पर्जळतलें: आनी जेरुब्बाबेलाक देवान वेंचून काडून ताका सगळी पदवी भासायल्या.

पळेइयात[बदल]

हागगाय आचें पुस्तक

Book_of_Haggai

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14