मजकूराशीं उडकी मार

हाबाकूक आचें पुसतक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

हाबाकूक आचें पुसतक[बदल]

Book of Habakkuk

Prophet Habakkuk Tomb ap 002
Habakuk mausoleum Tuyserkan Iran
Saint Paul Writing His Epistles, 16th-century painting.
Chaldean-empire-600BCE

हाबाकुकाचें पुसतक एकदं चत्राय्ेन आनी जत्नाय्ेन बरयलां. सुर्वातेकूच देवा आनी प्रवादिया मदें संव'वाद जाता. दन पावटी हाबाकूक तक्रार कर्ता. आनी दनूय पावटी ताका देइवीक जाप मेळता (१/२ – २/४). दुस्रे पावटी तक्रार कर्ता तेदना जुलूम कर्तल्या नश्ट्याचेर पांच शिराप देंवतात (२/५ – २०). मागीर एका स्तत्रा उदेशीं, प्रवादी सर्वेस्पराच्या निमाण्या जयताची समारंबणी कर्ता (अवेस्वर ३). प्रमाणीक मनीस जो देवाचेर विस्वास दवर्ता ताचो देव भसं कर्चो ना (२/४). भागेवंत पावलू भावार्था विशीं शिकयता तेदना ताणें हाबाकुकाची ही म्हत्वाची म्हणी'नी (२/४) वेंचून काडल्या (पळे रं. १/१७; गाल. ३/११; हेब. १०/३८).

पळेइयात[बदल]

Book_of_Habakkuk

Habakkuk

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm