ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

विकिपीडिया कडल्यान
 
ಕನ್ನಡ್
   
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೮, ೧೯೨೯) ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಎಕ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ೧೯೬೭ಂತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಂತ್ "ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು" ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಾಯನ್ ಕೆಲಾ.

ಜನನ್[बदल]

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ-ಸಂಗೀತಕಾರ್ ಆನಿ ರಂಗ-ನಟ ಪಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀನಾನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್ ಲತಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಇಂದೋರ್ ಗಾವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಮಾಯಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪತ್ತಾತ್. ದೀನಾನಾಥ್‌ಕ್ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ನಾಂವ್ 'ನರ್ಮದಾ'. ತಿಚಾ ಮರಣ್ ನಂತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶೇವಂತಾ.ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶುದ್ಧಮತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಬಲವಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಮಂಡಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀನಾನಾಥ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ದೀನಾನಾಥ್ ಎಕ್ ನಟ, ಗಾಯಕ್, ಕೃತಿಶೀಲ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಜಾವ್ನ್‌ಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಕಾರಣ ಲಾಗುನ್ ಕಂಪೆನಿ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ. ದಂಪತಿಂಕ್ ಲತಾ, ಆಶಾ, ಮೀನಾ, ಉಷಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ೪ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ನಾಂವ್ ಹೃದಯನಾಥ್. ದೀನಾನಾಥ್ ಘರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಾಠ ಶಿಕೊಂವ್ನ್ ದಿವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದಿಸ್ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲತಾ ತಾಚಿ ಸುಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದೀನಾನಾಥ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತಚೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಕನ್ವ್‌ಳಾಯೆನ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಪಾಠ ತಾಕಾ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಚಿತ್ರ ಗೀತ್[बदल]

 1. ರಸಿಕ ಬಲಮಾ ...(ಚೋರಿ ಚೋರಿ)
 2. ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಷ್ ಛಲಕೇ ... (ಭಾಭೀ ಕೀ ಚೂಡಿಯಾಂ)
 3. ಯೆ ದಿಲ್ ಔರ್ ಉನ್ ಕೀ ನಿಗಾಹೋಂಕೆ ಸಾಯೇ ... (ಪ್ರೇಮ್ ಪರ್ಬತ್)
 4. ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಬೋಲೇ ಕೋಯಲಿಯಾ ... (ಸುವರ್ಣ ಸುಂದರಿ)
 5. ಪಂಖ್ ಹೋತೀ ತೋ ಉಡ್ ಜಾತೀರೇ ... (ಸೆಹರಾ)
 6. ನೈನೋಂ ಮೆ ಬದರಾ ಛಾಯೆ ... (ಮೇರಾ ಸಾಯಾ)
 7. ಜಾನೆ ಕೈಸೆ ಸಪನೋಂಮೆ ಖೋಗಯೀ ಅಖಿಯಾಂ ... (ಅನುರಾಧ)
 8. ತುಮ್ ನ ಜಾನೆ ಕಿಸ್ ಜಹಾಂಮೆ ಖೋಗಯೇ ... (ಸಜಾ)
 9. ಏರೀ ಮೈ ತೋ ಪ್ರೇಮ್ ದಿವಾನಿ ... (ಬಹಾರ್)
 10. ಯೂಂ ಹಸರತೋಂ ಕೆ ದಾಗ್ (ಅದಾಲತ್)
 11. ಯೆ ಜಿಂದಗೀ ಉಸೀಕಿ ಹೈ ... (ಅನಾರ್ ಕಲೀ),
 12. ಮೋಹೆ ಭೂಲ್ ಗಯೇ ಸಾವರಿಯಾಂ (ಬೈಜೂ ಬಾವ್ರಾ)
 13. ಧೀರೆಸೆ ಆಜಾರೆ ಅಖಿಯನ್ ಮೇಂ ನಿಂದಿಯಾ ...
 14. ರೈನಾ ಬೀತಿ ಜಾಯೇ ...
 15. ಪವನ್ ದಿವಾನಿ ...
 16. ಕೈಸೆ ಜಾಂವು ಜಮುನಾ ಕೆ ತೀರ್ ...

ಪ್ರಶಸ್ತಿ[बदल]

 • ೬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯತೂನ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟೊರೇಟ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ವರೇಂ ಮೇಳ್ಣು).
 • ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೋಂ
 • ಶಾಂತಿನಿಕೇತನತೂನ್ ದೇಶಿಕೋತ್ತಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್, ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಮ್
 • ದಾದಾಸಾಹೆಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಭಾರತ್ ರತ್ನ್
 • ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದಿವ್ಚೆ ’ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಜಿಯನ್ ಆಫ್ ಆನರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮರಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನಾಂವಾ[बदल]

 1. ಘನಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಾ
 2. ಶ್ರೀಧರಾಅರುಣೋದಯ ಝಾಲ,(ಅಮರ್ ಭೂಪಾಲಿ)
 3. ಏರಣಿಚಾ ದೆವ ತುಲ ಠಿಣ್ಗಿ ಠಿಣ್ಗಿ ವಾಹೂಂ
 4. ದೇಸಾದೀ (ಮಾಣಸಾ)ಲೇಕ್ ಲಾಡ್ ಇದು
 5. ಕಿ ಯಾ ಘರ್ ಚೀ[1]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲತಾ_ಮಂಗೇಶ್ಕರ್&oldid=214869" चे कडल्यान परतून मेळयलें