ಸರ್ದಾರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

ಅಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್.

ಪರಿಚಯ್[बदल]

ಸರ್ದಾರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ಚಾ ಬಂಗಾ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ೧೯೦೭ ಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೮ವೆರ್ ಜಲ್ಮ್‌ಲ್ಲೊ.ತಾಚಾ ಆವಯ್ಚೆ ನಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್.ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಚೊ ಬಾಪಾಯ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಭಾವ್ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಉಗ್ರ ಭಾಷಣ್‌ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೈತಾ ಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ಚಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಝಜ್‌ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಸರ್ದಾರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.[1]

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗಣತಂತ್ರ್ ಸಂಘಟನ್[बदल]

ಭುರ್ಗಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ೧೯೨೧ ಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಳುವಳಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಟೀಷಂನಿ ನಿಷೇಧಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸುಮಾರ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.ಘರಾಂತ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್-ಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ೧೯೨೪ ಂತ್ ಕಾನ್ಪುರಾಕ್ ಗೆಲೊ.ಕಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಬಿ.ಕೆ. ದತ್, ಜೆ.ಸಿ.ಚಟರ್ಜಿ, ಬಿಜೊಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ. ರಾಜಕೀಯ ಬಂದೆಂತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾಯ್ ಜೈಲಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್,ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ,ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಪವಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ.[2]

ಆಕಾರ್ ಗ್ರಂಥ್[बदल]

  1. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ - ಡಾ: ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
  2. ವಿ ಫಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ - ಸಂಪಾದಕರು: ರವಿ ದಯಾಳ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್.
  3. ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ - ಶಿವ ವರ್ಮಾ
  4. ಹುತಾತ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ - ಕುಲದೀಪ್ ನಯ್ಯರ್, ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಜಿ.ಪಿ ಬಸವರಾಜು, ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೊರ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್[बदल]

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್‌ಚಾ ಅಖೇರಿಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಘಟನೆಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಜಣಾಂನಿ ಜೈಲಾಂತ್ ಕೋರ್ಟಾಚಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ತಾನಾ ರಾಜಗುರು ಆನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಯ್ಕಿ ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಖಂಡಿತ್ ಮಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಮಾಷೆಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಕ್ ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಸಾ ಮಣ್ ಅಸ್ತಾಲೆ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ರಾಜಗುರು ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ? ಅಮ್ಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಫಿ ಕರ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ವಿಸಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲೊಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.ತದಳಾ ಹಾಸೊನ್ಂಶೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ "ಅಮಿ ಮೊರ್ತ್ ಮಣಸರ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ ಗಾಲ್ನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆ ಖಂಡಿತ್.ತೆಂ ಮಕಾಯಿ ಗೊತ್ತು,ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಗೊತ್ತು ಅಸಾ. ಮಗಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆ?
ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಅಭಿಮಾನ ಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಉತ್ತಮ್ ಬಹುಮಾನ್ ಹೆಂ.ತೆಂ ಮಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಜಲ್ಯಾರ್ ಮಕಾ ಖುಶಿ. ಮಜೊ ಜೀವ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮ್ಚೆಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾ.ತೆಂ ತಾಂಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್. ತಾಣಿಂ ಮಕಾ ಫಾಶಿ ದೀವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್,ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿ ಕಾಮಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.ಮಜೊ ಜೀವ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ತಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ್ ವಿನಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್‌ ಖಂಚಾ ವೆಳಾರ್‌ಯಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆ ನಾಂವ್ ಅತಾಂಯ್ ಸಗ್ಳಾಂನಿ ಗಾಜವ್ನ್‌ಂಚ್ ಅಸಾ.[3]

ಮರಣ್[बदल]

ಮಾರ್ಚ್ ೨೩,೧೯೩೧ ಂತ್ ಹಾಂಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಫಾಶಿ ದಿಲಿ. ಮರ್ಣಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ"ಪಯ್ಲೆ ತುಮ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಿಟೊ ಕರಾ ಸುಖಚಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಯಾ ಮಗಿರ್ ತುಮ್ಚಿ ಕಾಮಾ ಕರಾ ತುಮಿ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಾ,ತಶೆ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಧೈರ್ ಅಸಾಜೆ,ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಸಾಜೆ,ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ ತದಳಾ ತುಮಿ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾತ್.ಹೆಂಚ್ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ವಡ್ಲಿ ಆಸ್ತ್.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. <https://www.mapsofindia.com/who-is-who/history/shaheed-bhagat-singh.html.>
  2. <https://www.biography.com/people/bhagat-singh>
  3. <https://www.thefamouspeople.com/profiles/bhagat-singh-6820.php>