गोंय, दामांव आनी दीव

विकिपीडिया कडल्यान
(गें, दामांव आनी दीव सून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Goem, Damanv ani Diu
भारतांत,गें, दामांव आनी दीव - १९६१

गें, दामांव, आनी दीव एक भारतआचो संघ प्रदेस १९ देजेंबर १९६१ तें ३० माय १९८७ पऱ्यांत आसलो. संघ प्रदेसांत आतांचें गें राजियो आनी दन दऱ्यादेगेचे दन जागे दामांव आनी दीव, गुज्रातच्या दऱ्यादेगेचे आसले. ह्या जाग्यां मदें दाद्रा आनी नागार हावेली, पुर्तुगेज भारताचो आस्पाव आसलो.

भारतआंत १९६१ वर्सा पुर्तुगेज भारताचें सामिलिकरण जाल्या उपरांत ताचो भारतआंत आस्पाव कर्पांत आयलो.

प्रशासना खातीर, जागो तीन जी'ल्यांनी वानट्पांत आयलो, गें, दामांव आनी दीव जांची राजधानी पणजी आसली. १९८७ वर्सा गयांक राजियाचो दर्जो दिवपांत आयलो आनी दामांव आनी दीव हांकां एक वेगळो संघ प्रदेस कर्पांत आयलो.[1]

गें, दामांव आनी दीव (गा, दांãओ ए दीव) १९६१–१९८७
स्थिती आदलो भारताचो संघ प्रदेस
राजधानी पणजी
सदांच्यो भासो पुर्तुगेज, कंकणी, मराठी, गुज्राती
देसाचो मुखेली भारताचो प्रधान मंत्री : जावाहारलाल नेह्रू १९६१–६४ (पयलो). भारताचो प्रधान मंत्री राजीव गांधी १९८४-८७ (निमाणो).
मुखेल मंत्री १९६३-६६ (पयलो) दायानांद बांददकार. १९८५-८७ (निमाणो) प्राताप्सिंघ राने
राजियोपाल १९६१-६२ (पयलत) माज गेन क. प. चांदेथ (लसकरी राजियोपाल). १९८४-८७ (निमाणो) गपाल सिंघ
इतिहास सामिलिकरण १९ देजेंबर १९६१. गयांक राजियोदर्जो: ३० माय १९८७
चलन भारती रुपिया
आदीम पुर्तुगेज भारत
उपरांत गें. दामांव आनी दीव.

संदरब[बदल]