दीस तशी घडी कणूच नकळो वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

दीस तशी घडी कणूच नकळो वपार[बदल]

Dis toxi Ghoddi konnuch Nokllo Vopar - The Doorkeeper ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

दीस तशी घडी कणूच नकळो वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मार्क १३:३३-३७

३३ चत्राय धोरात, जाग्रोण करात; तोर वêळ केदना पावतलो तो तुमी नकळत. ३४ प्रवास करुंक वेत्या कण-एकल्या मन’शा सार्कें तें: आपलें घर-दार सानडून तो जण-एकल्या चाक्रान कितें करुंक जाय ताची सत’तिया तांकां दिता; आनी दार-राखण्याक जाग्रूत राव म्हण सांगून भायर सर्ता. ३५ देखून तुमी जाग्रूत रावात; कित्याक घराचो धनी केदना येतलो, तीन’सानां, मद्यानीर, कंब्याच्या सादार, की फांत्या पाह्रार, तें तुमी नकळत; ३६ ना जाल्यार, तो अवचितूच पावत आनी तुमी ताका न्हिदललीं मेळशात. ३७ तुंकां सांग्तां तें सगळ्यांक सांग्तां: जाग्रूत रावात.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Doorkeeper, Commentary and Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm