मजकूराशीं उडकी मार

धर्मदुतांचो इतिहास

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       
Ministry of the Apostles: Russian icon by Fyodor Zubov, 1660
Acts 1:1-2a from the 14th century Minuscule
Paul's conversion, from Livre d'Heures d'Étienne Chevalier (c. 1450–1460), Jean Fouquet, in the Château de Chantilly.
Saint Paul Writing His Epistles, ascribed to Valentin de Boulogne, 17th century

धर्मदुतांचो इतिहास[बदल]

Acts of the Apostles

धर्मदुतांचो इतिहास

हें पुसतक तिसऱ्या शुभवर्तमाना बराबर लुकान बरयलें. दोन वर्सां परियान बंदखणींत आसताना, पावलून रमा शारांत धरंपर्गटणी केली म्हण सांगून, लूक हें पुसतक संपयता. पावलू पालेसतिना थावन रमाक गेलो तेन्ना, लूक ताचे बराबर आसलो; देखुनूच ह्या प्रवासाची खबर करताना, आपुणूय त्या प्रवासांत आसलो म्हण दाखवन, तो “आमी” अशें म्हणून त्या प्रवासाची गजाल सांगता.

सर्गार चडचे आदीं, जेजून धर्मदुतांक उपदेस दिल्लो ताची खबर पयली सांगता, आनी निक्तीच सुरू जाल्ले पवित्र-सभेंत, क्रिसती शकाच्या ४२व्या वर्सा परियान घडलीं त्या मुखेल घडितांची तो गजाल करता. ह्या पुसतकांत पेद्रुच्या आनी पावलुच्या वावराची अदीक खबर आसा.

पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवल्या उपरांत, पेद्रू जेजुची आनी ताचे वर्वीं देवान फावो केल्ले सडवणेची पर्गटणी सुरू करता पालेसतिनाच्या आनी वेग-वेगळ्या देसां थावन आयिल्ल्या जुदेवां फुडें, म्हाधरंसभे फुडें आनी, कर्नेल रमी शत्पतिच्या घरांत, विदेशियांय फुडें.

धर्मदुतांनीं सेवक स्थापले; उपरांत, हांच्याय वावराची आनी धरंपर्गटणेची म्हायती ह्या पुस्तकार मेळता; चड करून इसतेवाची आनी फिलिपाची.

पावलूक धर्मदूत जावंक जेजुचें आपवणें आयल्या उपरांत, विदेशियां सरीं धरंपर्गटणेचो वावर अदीक नेटान चल्ता. पावलू आनी बार्नाबास आंतियोकिया शारांत विदेशियांची घडलली पयली पवित्र-सभा स्थाप्तात आनी त्याच शारांत जेजुच्या शिसांक “ क्रिस्तांव” वो “क्रिस्ताचीं” म्हण आड-नांव पडता. ह्या उपरांत, चड करून पावलू विदेशियांक जेजुची पर्गटणी करता आनी तीन लांब धरंपर्गटणेच्यो भोंवडियो करता तांची खबर इसकुटावन ह्या पुस्तकांत दिल्या. पावलून रमा शारांत कश्ट ससले तांची थडिशी म्हायती दिवन लूक हें पुस्तक सोंपयता.

पळेयात[बदल]

Acts_of_the_Apostles

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm