मदर टेरेसा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

“ मदर टेरेसा ”

जल्म[बदल]

आग्रेस गोंक्शा बोजाक्शियू हिचो जल्म 26 ऑगस्ट 1910 दिसा आल्बानी परिवारांत जालो. आयचे स्कॉपजे, मेसेडोनिया हें तेन्नाचें ओटोमन साम्राज्य आशिल्लें. तातूंत मदर टेरेसा हिचो जल्म जाल्लो.

मदर टेरेसा[बदल]

मदर टेरेसा ही एक रोमी कॅथलीक माद्री आशिल्ली. 1950 वर्सा तिणें मिशनरीस ऑफ चॉरिटी संस्थापना केली. 45 वर्सा तिणें गरीब, दुयेंत, अनाथ आनी मर्णकटयार पाविल्ल्यांची सेवा केली. 1979 तांकां नोबॅल पुरस्कार फावो जालो. 1980 वर्सा तांकां भारताचो सगल्यांत व्हड भारत रत्न हो पुरस्कार फावो जालो. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्थेक तांणी आपल्या जल्मान खुब्ब व्हडली चॅरिटी संस्था केली. मदर तेरेसान 123 देशांनी सुमार 610 मिशनां चलयलीं. 1981 वर्सा आग्रेसान आपलें नांव बदलून तेरेसा अशें लावपाक सुरवात केली. आपल्या सबंद आयुश्यांत तांकां जायते पुरस्कार मेळ्ळ्यात. पदव्योय मेळ्ळ्यात.

मर्ण[बदल]

5 सप्टेंबर 1997 ह्या दिसा काळजाच्या दुखण्यान तांकां मर्ण आयलें.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मदर_टेरेसा&oldid=176072" चे कडल्यान परतून मेळयलें