श्रीधर पार्सेकीर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

श्रीधर पार्सेकार

श्रीधर पार्सेकार हाचो जल्म 1920 व्या वर्सा पार्शा जालो. व्हायोलिन आनी श्रीधर पार्सेकार हांचो जल्म जल्माचे नातें आसलें. श्रीधराचे सांगितीक शिक्षण गजाननराव हांचे कडेन जालें. श्रीहे उत्कुश्ट तबलावादक आशिल्ले. अत्यंत मानस्वी आनी हळव्या मनांचो होकलाकार मुंबय ऑल इंडीया रेडिओचेर स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून 1940 ह्या वर्सा रुजू जालो. तेन्ना ताचे वांगडा अल्ला रखा आशिल्ले. अल्ला रखा, पंडित रविशंकर आनी श्रीधर हांची जुगलबंदीची मैफल तेन्ना खूब फामाद जाल्ली. श्रीधर पार्से काराचो हात व्हायोलिन ह्या वाघांत धरपी तेन्ना कोण नाशिल्लो.1948 वर्सा ताणी व्हायलीन शिकपाची आस आशिल्ले खातीर ’ स्वरनिनाद ’ हें पुस्तक बरयलें. ’ पार्सेकार आनी व्हायोलीन हातूंत भेद करप शक्य ना ’, अशे ’पुलं’ म्हणटालो. पार्सेकार हे गोयांत आनी पार्शे गावांत भारतीय संगीत विश्वाक दिल्ले एक अनमोल देणें आसा अशें पंडीत अतुलकुमार हांणी बरोवन दवरलां. श्रीधर पार्सेकार हे संगीत दिग्दर्शकूय आशिल्ले. ’ओळखली मी आपुल्या,तुझं नी माझं, पांखरा जा त्यजुनिया, मंगल घटिका आज उगवली , रुसली राधा रुसला माधकव, ललना कुसुम कोमला, विहीणबार्इ सांभाळो हो, ही श्रीधर पार्सेकार हाणी संगीत दिल्ली काय गीतां, आयजूय रसिकाच्या मनांत आनी कानांत आसा पार्सेकाराच्या जिवीताचेर सुजाता दिक्षित हांणी ’पार्सेकार नावांचो व्हायोलीन ’ हें पुस्तक बरयलां . 10 सप्टेंबर 1964 ह्या दिसा तांकां मरण आयलें. तांच्या स्मुती खातीर दर वर्सा श्रीधर पार्सेकार संगीत संमेलन गोयांत जाता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=श्रीधर_पार्सेकीर&oldid=176571" चे कडल्यान परतून मेळयलें