सायबीण घारांत भितर सरतानां मागणें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Statue depicting the Immaculate Heart of Mary as described by Sister Lúcia.

सायबीण घारांत भितर सरतानां मागणें[बदल]

Our Lady's Statue entering our house - Prayer


मारये, पदवेदार आंकवारी आनी काकूतीचे माये,

सर्गाचे राणये आनी पातक्यांच्या आसऱ्या,

तुज्या खताविण काळजाक आमी आमकांच समरपितांव.

आमचें सगळें सैंभ, आमच्यां सगळें जिवीत तुजे आधीं आमी करतांव.

आमच्यो कुडी, आमचीं काळजां आनी आमचे आत्मे, तुका आमी दितांव आमचीं घरां,

आमचे घराबे आनी आमचो माय-देस तुका भेटयतांव.

आमचे सवें आनी आमचे भोंवतणीं सगळें जें आसा तितलेंय तुज्या ताब्यांत दवरूंक,

आनी तुज्या आवयपोणाच्या बेसांवाचो आनी तांच्या फळांचो वांटो घेवंक आमी अत्रेक्तांव.

आनी हें आमच्यां कोंसागरासांव खऱ्यानींच फळादीक जावनच्याक आनी एकसारकें तोगच्याक,

आजच्या दिसा तुज्यां पायां सरशीं, मारये, आमच्या बावतिजमाच्यो आनी पयल्या कोमुन्हांवाच्यो

भासावण्यो नव्यान करतान. आमचीच भास आमी घेतांव, आनी सगळ्या काळजान, भावारताचीं

सतां उच'चारुंक आनी नीज कातलीकां कशीं जियेवंक, पापा सायबाक आनी ताच्या एकवटान आसलेल्यां

बिस्पांक सगळींच खालतीं रावून, आमी उतर दितांव, देवाचे आनी इगर्ज मातेचे उपदेस

सांबाळतेल्यांव आनी भव करुन आयतार-संताक पाळो दितेल्यांव म्हण.

आमच्या दिसपयतीं पवित्र कोमुन्हांव शेवून. खरिस्ती शास्त्राचे भुजवणेचे

चाली परमणें आमी चलतेल्यांव. आमी तुका भास दितांव, देवाचे अनदवंत

माये आनी मनशयांचे म्होवपाशी माये, सगळ्यां आमच्यां काळजांनीं,

तुजे चाकरेक आमी लागतेल्यांव म्हण, तुज्या खताविण काळजाचे राजवटके उदेशीं,

आमच्यां आत्म्यांनीं, आनी ह्या आमच्या आपुर्बायेच्या देसांत आनी सगळे पृतुमेर

जियेतात तांच्यांय आत्म्यांनीं तुज्या आदरवंत पुताची राजवट जशी सर्गार

चलता तशी संवसारांत येवनच्याक आनी थिरोवनच्याक.

आमेन.

पळेयात[बदल]

Saibinn Ghara Bhair Sortanam Magnnem

Familichi_Bhett