चर्चा:मुखेल पान

हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

ह्या फळ्या वीशीं

RaviC (चर्चायोगदान)
The Discoverer (चर्चायोगदान)
103.78.20.42 (चर्चायोगदान)

CHRISTMAS

Rosario Fernandes (चर्चायोगदान)

Natall in Konknni means Christmas

"Transliteration tool available" हाका जबाब दी
हाचे कीन पर्ण्यो विशय नान
"https://gom.wikipedia.org/wiki/चर्चा:मुखेल_पान" चे कडल्यान परतून मेळयलें