सुशेल

विकिपीडिया कडल्यान

सुशेल भारताच्या कोंकण वाठारांतल्या खाणांतलो एक सुक्या भाजयेचो प्रकार. सुशेलांत धाकट्या तन्न्या पणसाचो, म्हळ्यार कुवंल्याचो उपेग जाता, आनी तातूंत गोड आनी नाल्लाच्या सोयेचो आस्पाव आसता. सुशेल आनी चाको हे दोनूय जिन्नस तन्न्या पणसाचे आनी एकामेकांक खूब लागींचे.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सुशेल&oldid=202612" चे कडल्यान परतून मेळयलें