मजकूराशीं उडकी मार

सोनिया शिरसाट

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       
सोनिया शिरसाट

सोनिया शिरसाट (जल्म १९८०, पोंडा) एक भारतआंतली फादो गावपी. ती गेनची, जें १९६१ वर्सा मेरेन एक पुर्तुगेज वसाहत आसली आनी आतां भारतआचें एक राजियो जावन आसा. तिका "जगांतली गेनच्या संगिताची राजदूत".[1] म्हण पाचार्तात आनी तिणें संवसार भर, भारतआंत आनी चड करून गयानत्ल्या सन्स्क्रुतीक आनी संगिताच्या सुवाळ्यांनी कारियोक्रं केल्यात. ती १३ वेगळ्या भासांनी गायता[2]

फाटभुयं[बदल]

सुर्वातेक, स्हिर्सात कायद्यांत एक व्याख्यान दिवपी आसली. गयानत्ल्या वर्तमनपत्राचे नियाळ हाणीं नंद केलां की तिणें "उलवपाचे कसबेंत, ती वेवसायक गावपी जावचे पयलीं एक अंतराश्ट्रियो तस्रीप पटकायलां,".[3] तिणें ळ.म (मासतेर'स ईन लाव) पद्वी मेळयल्या.[3] ती ती छंद कशी गावपाक लागली आनी ती एक वेवसायक गावपी १९९९ वर्सा पासून आसा.[3] तिची आवय रमी कातल्क आनी तिचो बापूय, हिंदू.[3]

फादो-_ंत प्रवेस[बदल]

स्हिर्सात, भारतयां थड्या मदें, एकूच न्हय जाल्यार, फादो-_ंत उत्क्रुश्ट, एक संगिताची तरा जाचो सद पुर्तुगालआंत १८२० वो आदीं सुमाराक आसा; एकटी जावन आसा. तिका थडीं वर्सां फाटीं गयांत गितार शिकयतालो, त्या पुर्तुगेज गितारिसत आंतनियो चायन्हो हाका श्रय दिता. कारियाशाळा जाल्या उपरांत, तो फादो गावपाच्या सदांत आसलो. स्हिर्सात्य्चो ताळो "ह्या कांताराक परिपुर्णांत बसलो", आनी ह्या वर्वीं “तिचो सुमेळ ह्या तरांत” जालो, अशें ती सांग्ता. पांच वर्सां मदेकात, तिणें आपली पयली एकडी कारियावळ २००८ वर्सा पुर्तुगालआंत केली.

२०१६ मेरेन, तिणें गें, दामांव, बांगालरे, मुंबय, देल्ही, कल्काता, लुशेंबवर्ग, माचाव, कुवायत, फ्रांचे, सिंगापरे, हावाय्ी, नेपाल, चानादा, लंदन, दुबाय, मुसचात, लिसबन आनी कातार हांगा कारियाक्रं केल्यात.[1] तिणें चालिफर्निया, तरंतो, पारीस, पर्तो, अेइरास आनी स्योूल हांगाय कारियावळी केल्यात.

स्हिर्सात हिणें नांव्वसत्या जगांतल्या फादो गावप्यां सांगाता दाखवण्यो केल्यात, जांतुंत कातिया गुेर्रेइरो, मारिया आना बबने, राकुेल तावारेस, रा क्या, चारलस दो चार्मो, आर्गेंतिना सांतस, मिगुेल चापुचो, रिचार्दो रचा आनी मेसत्रो आंतनियो चायन्हो हांचो समावेश आसा.[4] तिणें साबार फावटी जायत्याच पुर्तुगालआंत आसलल्या त्व वाहिनिचेर कारियावळी केल्यात, जांतुंत जिव्या दाखवण्याचो समावेश आसा आनी हें र्त्पी, सचियेदादे इंदेपेंदेंते दे चमुनिचाçãओ आंदी तेलेवीसãओ इंदेपेंदेंते हांतुंत जावंक पावलां.[4]

गयांत, तिका साबार कडेन जिव्या कारियावळीं खातीर वळखतात जांतुंतचालांगुतेच्या आर्त चांबेर[5] हाचो समावेश आसात .

हेर प्राप्त्यो[बदल]

स्हिर्सात ही एकूच वेवसायक फादिसता (फादो गावपी) भारती उपखनडांत आसा, एक तरा तिणें २००३ वर्सा सावन आपणायल्या. ती कारियाशाळो हाताळटा आनी निंशासत्रियो तराच्या संगीत फादो हाचेर उलवपां कर्ता. पुर्तुगेज फादो शिवाय, स्हिर्सात-आक पारंपरीक आनी पप संगीत गयांत गावपी म्हण वळखतात.

संगितशासत्र आनी दाखवण्यो[बदल]

 • आगसत २०१६: फादो ईन थे चित्य दाखवण
 • २०१३: एक कंकानी आलबूं उगडास, उज्वाडायलो जी एक लकप्रियो कांतारांची पुंजी त्या भाशेची जावन आसा.[6] हे पुंजेंत फामाद संगित्कारांच्या संगिताचो तर्जुमो जशे परीं आलफ्रेद रसे, च्रीस पेरऱ्य, फ्रांक फेर्नांद, विलफ्य रेमेंबूस, हेरां सांगाता आसा. स्हिर्सात अर्शीं फादो गावपा खातीर गाजल्या, जरूय ती कंकणी संगिता खातिरूय हालीं वावुर्ता.
 • मास २०१०: 'लिसगा' आलबुमाचें विमचन जांतुंत स्हिर्सात हिणें आंतनियो चायन्हो सांगाता कां केलां.
 • माय २०१०: स्हिर्सात हिणें आपलो पयलो आलबूं, 'सावदादेस दे फादो', रचक आनी राागा,हांच्या सांगाता गयांत उज्वाडायला.
 • २००६: पुर्तुगालांत फादो शिश्व्रुती खातीर वेंचपांत आयली.[2]

तस्रिपां[बदल]

स्हिर्सात हिणें २०१६ आबरिलांत: बऱ्यांतली गावपी (असतरी) तस्रीप[7] तियात्र आचादेंय अफ गा कडल्यान मेळयलां.

तिका उसताद बिस्मिळा खान युवा पुरसकार, २०१६, पारंपरीक संगीत[8] ह्या वर्गणांत मेळ्ळा जो सांगेेत नाताक आकादेमी, भारताच्या सर्काराच्या सन्सक्रूत मंत्रायलेन भेटयला. युवा स्रुजान पुरसकार २०११, गेंच्या सर्कारान तर्णाट्यांच्या वर्गणांत सगळ्यांत व्हड तस्रीप सन्सक्रुताय्े विभागांत तिका दिवपांत आयला.

प्रसार माध्योमाची प्रतिक्रिया[बदल]

थे हिंदू वर्तमानपत्रान तिचे विशीं अशें म्हळां: "सनिया एक चमत्कारी गावपी जिका एक भवगुणी ताळो आसा. बऱ्यांतली बरी भारतांतली फादिसता सगळ्या काळांत आसून, ह्या फिशाल्काय्ेच्या गावप्यान जग भर भंवडी मारल्या."[9]

दिसचग्रापह्य[बदल]

 • सावदादेस दे फादो, २०१०
 • उगडास, २०१३
 • मेलदियोूस गा, २०१४
 • सावदादेस दे फादो ईि, २०१६

संदर्भ[बदल]

 1. 1.0 1.1 "Doha: Music, football to blend at World Goa Day celebrations". Daijiworld. 4 November 2013. Retrieved 13 September 2016.
 2. 2.0 2.1 Abreu, Aliya (20 November 2015). "Thank You For The Music, Sonia Shirsat". Goa Streets. Retrieved 13 September 2016.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Rodrigues, Jonathan (25 January 2015). "A little bit of Portugal in PONDA". The Times of India. Retrieved 13 September 2016.
 4. 4.0 4.1 "Sonia Shirsat". BlueFrog. Blue Frog Media. Archived from the original on 10 April 2021. Retrieved 13 September 2016.
 5. Sudan, Jugneeta (28 August 2016). "Alchemical Music". The Navhind Times. Retrieved 13 September 2016.
 6. Achrekar, Pratima (27 February 2013). "It's all about memories: Sonia Shirsat". The Times of India. Retrieved 13 September 2016.
 7. "TAG awards the cream of the Konkani music and song world". The Times of India. 1 April 2016. Retrieved 13 September 2016.
 8. "Sangeet Natak Akademi" (PDF). Sangeet Natak Akademi. 26 May 2017. Retrieved 18 October 2018.
 9. Moses R., Allan (27 March 2010). "From coast to coast". The Hindu. Retrieved 13 September 2016.

एश्तेर्नाल लिंक्स[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सोनिया_शिरसाट&oldid=215184" चे कडल्यान परतून मेळयलें