सोलकडी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
सोलकडी

सोलकडी भारताच्या कोंकण वाठारांतल्या जेवणांतलें एक पाचक पेय, जें शितावांगडा कालोवन खावंक जाता ("कडी") वा जेवण करून जातकच जिरवणेक पिवंक जाता. सोलकडी भिण्णाचीं सोलां आनी नाल्लाचो रोस वापरून करतात, आनी तातूंत केन्ना-केन्ना मसाले वा फोडणेचो आस्पाव आसता.

रांदपाची पद्धत[बदल]

सोलकडी करपाक उज्याचो वापर जायना. सगळ्यांत पयलीं सोलां थोडें मीठ घालून उदकांत भिजत दवरतात. मागीर नाल्लाच्या सोयेवांगडा पाचव्यो मिरसांगो वांटून मेळपी रोस गाळून सोलाच्या उदकांत एकठांय करतात. वयल्यान चिरिल्ली कोथमीर घालपाक जाता.

केन्ना-केन्नाय सोलकडी सासवां, तांबड्यो मिरसांगो आनी करबेलाचीं फोण्णां मारून वाडिल्ली दिश्टी पडटा, खास करून शितावांगडा कालोवन खावच्या वेळार. कांय प्रकारांत वाटपांत तांबड्यो मिरसांगो, लसूण, मिरयां हांचो आस्पाव आसता.

नाल्लाचो रोस घालनासताना केल्ले कडयेक फुटी कडी वा तिवळ म्हणटात. तिवळ चड करून शिवराक जेवणांत वाडटात, आनी तातूंत साखर आनी हिंगाचो उपेग जाता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सोलकडी&oldid=202625" चे कडल्यान परतून मेळयलें